top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

هندوانه Citrullus lanatus

TS003

Bud F1

هیبرید F1، دیپلوئد (دارای بذر)، از نوع کریمسون، دارای  رشد سریع و مطلوب، عملکرد بالا، میوه­ ها بیضی شکل و میانگین  وزن هر میوه 10 کیلوگرم، دارای پوست ضخیم و رنگ جذاب می­ باشد. گوشت میوه قرمز، ترد و دارای قند بالایی است. سازگار با روش­ های مختلف کشت و  شرایط مختلف آب و هوایی است. طول دوره رشد آن 85 روز بوده و مقاوم به نژاد­های 1 و 2 قارچ فوزاریوم و نژاد 1 قارچ آنتراکنوز کدوئیان است.

TS004

​Crimson Sweet

رقم میان رس (85 روز)، مناسب برای حمل و نقل به مسافتهای طولانی، مقاوم به قارچ فوزاریوم و نژاد 1 قارچ آنتراکنوز کدوئیان، شکل میوه ­ها گرد متمایل به بیضی، میانگین  وزن هر میوه 12-10 کیلوگرم بسته به نوع خاک و شرایط کاشت. رنگ پوست میوه سبز روشن با نوارهای سبز تیره، گوشت میوه قرمز پر رنگ و  فوق العاده شیرین. تاریخ کشت: بسته به منطقه از فروردین تا خرداد ماه.

TS005

​Scuisit F1

هیبرید کریمسون سوئیت F1، دیپلوئد (دارای بذر)، دارای عملکرد فوق العاده بالا میباشد. دارای میوه­ های کشیده،  گوشت میوه قرمز روشن، ترد و دارای قند بالایی است. میانگین  وزن هر میوه 12 کیلوگرم بوده و این رقم مقاوم به نژاد­های 1 و 2 قارچ فوزاریوم می باشد.

TS007

​Delis F1

هیبرید F1، تریپلوئید (بدون بذر)، از نوع کریمسون، عملکرد بالا، میوه­ ها گرد متمایل به بیضی، دارای طعم عالی و گوشت میوه قرمز پر رنگ و ترد، میانگین  وزن هر میوه 8 کیلوگرم بوده و طول دوره رشد آن 90 روز  و مقاوم به نژاد­های 1 و 2 قارچ فوزاریوم و نژاد 1 قارچ آنتراکنوز کدوئیان می باشد.

TS008

Sugar Baby

دارای میوه­ های کوچک (Icebox) لوده و بویژه جهت کشت در منازل مناسب است. قطر میوه­ ها 20 سانتی­متر و میانگین  وزن هر میوه 4.5 کیلوگرم می باشد. گوشت میوه قرمز روشن و بسیار خوشمزه. این رقم زودرس و بوته دارای رشد کمتری بوده و مناسب مناطقی است که دارای فصل رشد کوتاه هستند. تاریخ کشت: بسته به منطقه از فروردین تا خرداد ماه.

bottom of page