top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

چغندر برگی   Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla 

TS028

Verde a Costa Larga
Argentata 2

بوته قوی و ایستاده به طول 60 سانتی­متر، مقاوم به گلدهی زودتر از موعد، دارای دمبرگ­ های پهن و ضخیم به رنگ سفید، برگ ­ها دارای بافت نرم و تقریبا دندانه­ دار به رنگ سبز روشن، مناسب برای تازه خوری و فریز کردن. زمان کشت در بهار و تابستان.

TS029

Verde da Taglio

​(herbs)

رقم زودرس، دارای بافت نرم، برگ­ ها به رنگ سبز تیره با رگبرگ­ های کوتاه، برداشت آن زمانی­ است که سایز برگ­ ها   20-15 سانتی ­متر باشد. برگ­ ها قبل از مصرف بهتر است پخته شوند. زمان کشت از فروردین تا مرداد ماه.

TS031

Barese

ارتفاع بوته متوسط، دارای رشد فشرده، برگ­ها ایستاده، نازک و بیضی­شکل، دارای بافت نرم به رنگ سبز، طول برگ­ها متوسط، سایز دمبرگ­ها متوسط بوده و به رنگ سفید هستند. رقم مطلوب جهت کشت پاییزه و زمستانه. زمان کشت از تابستان تا پاییز به صورت نشایی یا کشت در فضای آزاد.

TS030

A Foglia Liscia Verde Invernale

دارای برگ­ های فشرده و ایستاده به طول 70-60 سانتی­ متر، مقاوم به گلدهی زودتر از موعد، دارای دمبرگ ­های نرم و سفید با سایز کوچک تا متوسط، برگ ­ها سبز تیره و نازک،  مشخصه اصلی این رقم، قابل مصرف بودن دمبرگ­ ها و برگ­ ها می­ باشد. زمان کشت از بهار تا پاییز به صورت نشایی یا کشت در فضای آزاد.

bottom of page