بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

چغندر برگی   Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla 

TS028

Verde a Costa Larga
Argentata 2

بوته قوی و ایستاده به طول 60 سانتی­متر، مقاوم به گلدهی زودتر از موعد، دارای دمبرگ­ های پهن و ضخیم به رنگ سفید، برگ ­ها دارای بافت نرم و تقریبا دندانه­ دار به رنگ سبز روشن، مناسب برای تازه خوری و فریز کردن. زمان کشت در بهار و تابستان.

Verde a Costa Larga Argentata 2
Verde a Costa Larga Argentata 2
press to zoom

TS029

Verde da Taglio

​(herbs)

رقم زودرس، دارای بافت نرم، برگ­ ها به رنگ سبز تیره با رگبرگ­ های کوتاه، برداشت آن زمانی­ است که سایز برگ­ ها   20-15 سانتی ­متر باشد. برگ­ ها قبل از مصرف بهتر است پخته شوند. زمان کشت از فروردین تا مرداد ماه.

Verde da Taglio (o Erbette)
Verde da Taglio (o Erbette)
press to zoom
Barese
Barese

press to zoom
Barese
Barese

press to zoom
Barese
Barese

press to zoom
1/2

TS031

Barese

ارتفاع بوته متوسط، دارای رشد فشرده، برگ­ها ایستاده، نازک و بیضی­شکل، دارای بافت نرم به رنگ سبز، طول برگ­ها متوسط، سایز دمبرگ­ها متوسط بوده و به رنگ سفید هستند. رقم مطلوب جهت کشت پاییزه و زمستانه. زمان کشت از تابستان تا پاییز به صورت نشایی یا کشت در فضای آزاد.

Verde Liscia invernale
Verde Liscia invernale
press to zoom

TS030

A Foglia Liscia Verde Invernale

دارای برگ­ های فشرده و ایستاده به طول 70-60 سانتی­ متر، مقاوم به گلدهی زودتر از موعد، دارای دمبرگ ­های نرم و سفید با سایز کوچک تا متوسط، برگ ­ها سبز تیره و نازک،  مشخصه اصلی این رقم، قابل مصرف بودن دمبرگ­ ها و برگ­ ها می­ باشد. زمان کشت از بهار تا پاییز به صورت نشایی یا کشت در فضای آزاد.