top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

آرتیشو   Cynara cardunculus 

TS037

​Romolo F1

این رقم هیبرید F1 و متوسط­ دیررس بوده و  از نوع رومانسکو (Romanesco type) می باشد. دارای قابلیت تولید محصول در پاییز و زمستان بوده و بعد از برداشت هدها، مجددا گلدهی کرده و هدهای جدیدی تولید می­ کند. هد گرد و بدون خار به رنگ بنفش و ترد و شیرین تولید می­ کند. زمان کشت آن اواخر بهار و آغاز برداشت محصول از بهار سال بعد می­ باشد. این رقم با همکاری شرکت BHS کالیفرنیا و دانشگاه Tuscia ایتالیا تولید شده است.

TS035

​Istar F1

رقم هیبرید F1، بسیار زودرس دارای قابلیت تولید محصول در پاییز و زمستان بوده و بعد از برداشت هدها مجددا گلدهی کرده و هدهای جدیدی تولید می­ کند. هد گرد و بدون خار به رنگ سبز که دارای لکه­ های بنفش نیز بوده، تولید می ­کند. حتی در مرحله رسیدن محصول، هد به مقدار کمی از هم باز می ­شود و فشردگی خود را حفظ می­ کند. در صورت نشاکاری در اواخر بهار، از آبان تا بهار تولید هد می­ کند.

bottom of page