top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کلم پیچ  Brassica oleracea var. capitata 

TS077

Tresore F1

رقم هیبرید F1 و زودرس بوده که تولید هد فشرده، کروی با اندازه متوسط به وزن 800 گرم تا یک کیلوگرم (درصورتی که زودتر برداشت گردد) تا بزرگ به وزن 1.5 تا 2 کیلوگرم (درصورت تاخیر در برداشت) می­ کند. مقاوم  به پوسیدگی آلترناریایی می­ باشد. زمان کشت از اواسط بهمن تا اوایل آبان ماه بوده و برداشت تابستانه بعد از 50 روز از نشاکاری و برداشت پاییزه و زمستانه بعد از 60 روز از نشاکاری می باشد. 

TS073

​NFK65 F1

رقم هیبرید F1 از نوع رقم precocissimo di Napoli می­ باشد. تولید هدهای یکنواخت به وزن 1.6 تا 2.5 کیلوگرم می ­کند. این رقم دارای قدرت تحمل بالا به دمای بالا می ­باشد. مناسب جهت کشت تابستانه و پاییزه است.  

TS070

​Precocissimo di Napoli

این رقم تولید گیاهانی با ساقه کوتاه که تعداد برگ­ های بیرونی آن ها کم است، می کند. دارای هد گرد به رنگ سبز خاکستری و  به اندازه متوسط می باشد. زمان کشت این رقم در تیرماه جهت برداشت پاییزه و در شهریور و مهرماه جهت برداشت در اواخر زمستان و اوایل بهار می ­باشد.

TS075

​Africa Cross F1

این رقم هیبرید F1 بوده و مناسب مناطق دارای آب و هوای مدیترانه­ ای می ­باشد. تولید هدهایی به اندازه متوسط، گرد و فشرده می­ کند. در تمام طول سال قابلیت کشت داشته و بعد از 70 روز از نشاکاری قابل برداشت است.

bottom of page