بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کلم چینی  Brassica oleracea  var. pekinensis

Show More

TS089

Noki F1  (in corso d'iscrizione)    

رقم هیبرید F1 و متوسط زودرس می باشد و دارای اندازه متوسط و هد محکم و فشرده به رنگ سبز براق است. زمان کشت آن در تابستان جهت برداشت پاییزه - زمستانه می­باشد و معمولا بعد از85-75 روز پس از نشاکاری قابلیت برداشت دارد.

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini