بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کلم کیل  Brassica oleracea  var. acephala

TS068

​Dwarf Green Curled

 (جزء کلم ­های برگی بوده که دارای برگ­ های مجعد می­ باشد).

 این رقم مقاوم به سرما بوده و برگ های آن دارای پهنک بزرگ به رنگ سبز تیره بوده و لبه­ های برگ­ ها مجعد هستند. زمان کشت این رقم از اردیبهشت تا تیرماه و برداشت از آبان تا اسفندماه صورت می­ گیرد.

Show More

TS069

​Nero di Toscana

(جزء کلم ­های برگی بوده که دارای برگ ­های مجعد می­ باشند).

 رقمی گزینش شده از اکوتیپ توسکانی می ­باشد که  دارای نام­های دیگری چون پالمتو (به­ دلیل شباهت به درخت نخل) و پنا (به­ دلیل شباهت برگ­ ها به پر پرندگان) است. گیاهانی مقاوم به ارتفاع 80-70 سانتی ­متر تولید می کند. برگ ­های بزرگ و ضخیم به رنگ سبز تیره و متورم می ­باشند. این رقم مشابه سایر کلم ­های برگی باید در پاییز پس از دریافت سرما برداشت گردد.کشت از خرداد تا اواخر شهریور ماه صورت می­ گیرد.

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini