بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کلم قمری  Brassica oleracea  Var. gongylodes

Show More

TS047

Testardo F1
رقم هیبرید F1 و متوسط زودرس بوده و دارای سطح برگ محدود است. قسمت خوراکی آن به رنگ سبز با اندازه متوسط و گرد می­ باشد. مقاوم به گلدهی زودتر از موعد و بلوغ بیش از حد است. کشت بذور در تیر و مرداد ماه، انتقال نشاء در شهریور و مهرماه و برداشت در آذر و دی­ ماه صورت می­ گیرد.

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini