بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کلم پیچ ساوی  Brassica oleracea var. sabauda

TS081

​Magic Ball F1

(نوعی کلم پیچ که دارای برگ های چروکیده است)

رقم هیبرید F1 و متوسط ­رس بوده و دارای ساقه کوتاه، برگ­ های چروکیده، هد محکم و فشرده به رنگ سبز پررنگ و وزن 1.5 تا 2 کیلوگرم است. مناسب جهت کشت بهاره بوده ولی قابلیت کشت در تابستان جهت برداشت پاییزه را نیز دارد. بعد از 90-80 روز پس از نشاکاری برداشت صورت می­ گیرد.

Show More

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini