top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

شیکوره Cichorium intybus

TS112

Catalogna
Puntarelle di Galatina

این رقم دارای برگ ­های دراز با لبه­ های دندانه­ دار می ­باشد. پهنک برگ به رنگ سبز و رگبرگ ­ها سفید است. دارای شاخه ­های فراوان بوده که در پایه­ ی قسمت خوراکی موجب تشکیل یک مخروط می­ گردد. در زمستان غنچه ­های ترد در قسمت داخلی برگ ­ها تشکیل می ­شود. بهترین زمان کشت در تیرماه بوده که بعد از یک ماه نشاءها آماده انتقال می­ باشند. فاصله کشت مناسب 40×30 است.

TS127

Catalogna
Puntarelle di Gaeta

این رقم دارای برگ ­های دراز با لبه ­های دندانه­ دار می باشد. پهنک برگ به رنگ سبز تیره و رگبرگ ­ها سفید است. در زمستان غنچه­ های ترد کوچک تا متوسط در قسمت داخلی برگ ­ها تشکیل می­ شود. بهترین زمان کشت در تیرماه بوده که بعد از یک ماه نشاءها آماده انتقال می­ باشند. فاصله کشت مناسب 40×30 است.

TS106

Dolci Talli

این رقم دارای برگ ­های دراز با لبه­ های دندانه ­دار می­باشد. پهنک برگ به رنگ سبز تیره و رگبرگ ­ها سفید است. قسمت خوراکی آن دراز، حجیم و مستقیم بوده که به ارتفاع 50-40 سانتی­متر می ­رسد. در تمام طول سال به جز زمستان قابلیت کشت دارد.

TS122

​Pan di Zucchero

این رقم برگ­ های شبیه به کاهو دارد به­ طوری­که هد آن به ارتفاع 40 سانتی­ متر می­ باشد. به صورت تازه­ خوری مصرف می ­گردد. زمان کشت آن از خرداد تا شهریور ماه و برداشت در پاییز تا زمستان می­ باشد.

TS120

​Rossa di Treviso 4

این رقم دارای برگ ­های قرمز و سفید رنگ بوده که در مرکز، برگ ­ها تشکیل هد قرمز رنگ و متراکم می­ دهند. گزینش شده از شیکوره Rossa di Verona بوده که مقاوم و دیررس می ­باشد. دارای یکنواختی بالایی از نظر اندازه می­ باشد. زمان کشت آن در تیر و مرداد ماه است.

TS116

Palla Rossa 3

(o Rossa di Chioggia)

رقمی ویژه از نظر شکل و طعم بوده و برگ­ ها به رنگ قرمز و سفید هستند که تشکیل یک هد محکم و فشرده می­ دهند. برای تشکیل هد فشرده و رنگ قرمز به دمای پایین نیاز دارد. زمان کشت آن از خرداد تا شهریور ماه می­ باشد.

TS118

​Rossa di Verona

رقمی گزینش شده از شیکوره Rossa di Verona بوده که مقاوم و دیررس می­ باشد. تشکیل یک هد کروی متراکم به رنگ قرمز می­ دهد. دارای یکنواختی بالایی از نظر اندازه می­ باشد. زمان کشت آن در خرداد و تیرماه و برداشت در اوایل زمستان می ­باشد.

bottom of page