top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

پیاز  Allium cepa

TS146

​Ultra Express

رقمی روزکوتاه و زودرس که از نظر تجاری یک ماه قبل از رقم Marzatica به بلوغ می ­رسد. پیازها به رنگ سفید، شیرین و ترد هستند. وزن هر پیاز حدود 100 گرم بوده و قطر آن حدود 8 سانتی ­متر است. دارای برگ­ های به رنگ سبز تیره بوده و گیاهی مقاوم با عملکرد بالا می ­باشد. زمان کشت آن مرداد ماه و برداشت در بهمن ماه است.

 

TS148

Bianca Precocissima Marzatica

رقمی روزکوتاه بوده که تولید پیازهای یکنواخت به شکل گرد- مسطح و به رنگ سفید با وزن 120-100 گرم می­ کند. برگ ­ها فشرده، یکنواخت و به رنگ سبز تیره هستند. زمان کشت آن مرداد ماه و برداشت در اسفند ماه می ­باشد.

TS150

​Aprilatica  (o Nocera)​

رقمی روز کوتاه و ایده ­آل جهت برداشت در فروردین و اردیبهشت ماه می­ باشد. تولید پیازهای یکنواخت به شکل گرد- مسطح و به رنگ سفید با  وزن 150-140 گرم می­ کند. زمان کشت آن شهریورماه است.

TS152

​Bianca di Maggio

رقمی روز کوتاه و ایده ­آل جهت برداشت در اردیبهشت و خرداد ماه می ­باشد. دارای برگ ­های به رنگ سبز تیره بوده و گیاهی مقاوم می ­باشد. تولید پیازهایی به شکل گرد- مسطح و به رنگ سفید با وزن 200-180 گرم می­ کند. این رقم جهت برداشت به صورت خوشه ­ای مناسب بوده و زمان کشت آن شهریور و مهرماه است.

TS153

Bianca di Giugno

رقمی روز بی ­تفاوت و دیررس بوده که تولید برگ ­های سبزرنگ و پیازهای بزرگ به شکل گرد- مسطح و به رنگ سفید می­ کند. برگ ­ها فشرده، یکنواخت و به رنگ سبز تیره هستند. این رقم جهت برداشت به صورت خوشه ­ای مناسب است. زمان کشت آن بهمن­ ماه و برداشت آن در تیرماه می ­باشد.

TS156

​Agostana

رقمی روز بلند بوده که پیازهای کروی شکل و نقره ­ای رنگ تولید می­ کند. درصورتی­ که در اواخر بهار کشت گردد، جهت برداشت به صورت خوشه ­ای مناسب است. بهترین زمان کشت آن اواخر پاییز یا اوایل بهار و برداشت آن در مردادماه می ­باشد.

TS160

​Globruna

رقمی روز بلند و دیررس بوده که انبارمانی طولانی دارد. تولید پیازهای بزرگ به رنگ زرد (پوست زرد ولی گوشت سفید) و به شکل کروی که در دو انتها پهن هستند می­ کند. زمان کشت آن در بهمن ­ماه و برداشت در اواخر تابستان می ­باشد.

TS162

Tropeana Rossa Tonda

رقمی روز بی­ تفاوت و متوسط دیررس بوده که تولید پیازهای بزرگ به شکل گرد و به رنگ قرمز می­ کند. برگ ­ها فشرده، یکنواخت و به رنگ سبز تیره هستند. این رقم جهت مصرف تازه­ خوری مناسب است. زمان کشت آن بهمن ­ماه و برداشت آن در تابستان می ­باشد.

TS159

​Rossa di Firenze

رقمی روز بلند و متوسط دیررس بوده که تولید پیازهای کروی- مسطح به رنگ قرمز تیره و به اندازه متوسط می­ کند. مناسب برای انبارداری طولانی مدت و مصرف به صورت فرآوری شده و همچنین تازه ­خوری است. زمان کشت آن از اواخر پاییز تا اوایل بهار و برداشت آن در تابستان می­ باشد.

TS164

Density 4

رقمی روز بلند بوده که در گروه پیازهای به رنگ زرد که مناسب برای انبارداری هستند، قرار می­ گیرد. تولید پیازهای گرد زرد رنگ تولید می ­کند. مناسب برای انبارداری طولانی مدت و مصرف به صورت فرآوری شده است. زمان کشت آن از اواخر پاییز تا اوایل بهار و برداشت آن در مردادماه می­ باشد.

TS163

Texas Early Grano 502

رقمی روز بی تفاوت و زودرس بوده که تولید پیازهای بزرگ با پوست زرد رنگ (پوست زرد ولی گوشت سفید) به شکل گرد و شیرین می­ کند. زمان کشت آن فروردین و برداشت آن در تیرماه می ­باشد.

bottom of page