بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

گیاهان دارویی

TS652

شوید

​(Anethum graveolens L.)

Show More
Show More

TS034

گل گاوزبان

(Borrago officinalis)

TS662

بابونه

(Matricaria chamomilla L.)

TS664

جعفری فرنگی

(Anthriscus cerefolium)

Show More

TS658

گشنیز

(Coriandrum sativum)  

Show More

TS649

علف چشمه یا بولاغ اوتی

(Nasturtium officinale)

Show More

TS657

قاصدک

(Taraxacum officinale)          

TS665

پیاز کوهی

(Allium schoenoprasum)

TS659

اسطوخودوس

(Lavandula officinalis)

TS666

 مرزنجوش اروپایی

(Origanum majorana L.)

TS660

بادرنجبویه

(Melissa officinalis L.)

TS654

نعنا فلفلی

(Mentha piperita L.)

Show More

TS656

مرزنجوش وحشی

(Origanum heracloticum)

Show More

TS670

رزماری

(Rosmarinus officinalis L.)

Show More

TS672

آویشن

(Thymus vulgaris L. )    

TS650

مریم گلی

(Salvia officinalis)

Show More

TS671

سداب 

(Ruta graveolens)

Show More

TS673

مرزه تابستانه

(Satureja hortensis)    

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini