بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

گیاهان دارویی

TS652

شوید

​(Anethum graveolens L.)

Aneto Comune
Aneto Comune
press to zoom
Borragine
Borragine
press to zoom

TS034

گل گاوزبان

(Borrago officinalis)

TS662

بابونه

(Matricaria chamomilla L.)

Camomilla Comune
Camomilla Comune
press to zoom
Cerfoglio Comune
Cerfoglio Comune
press to zoom

TS664

جعفری فرنگی

(Anthriscus cerefolium)

Coriandolo
Coriandolo
press to zoom

TS658

گشنیز

(Coriandrum sativum)  

press to zoom

TS649

علف چشمه یا بولاغ اوتی

(Nasturtium officinale)

press to zoom

TS657

قاصدک

(Taraxacum officinale)          

Erba Cipollina
Erba Cipollina
press to zoom

TS665

پیاز کوهی

(Allium schoenoprasum)

Lavanda Officinale
Lavanda Officinale
press to zoom

TS659

اسطوخودوس

(Lavandula officinalis)

Maggiorana Gentile
Maggiorana Gentile
press to zoom

TS666

 مرزنجوش اروپایی

(Origanum majorana L.)

Melissa Officinale
Melissa Officinale
press to zoom

TS660

بادرنجبویه

(Melissa officinalis L.)

Menta Piperita
Menta Piperita
press to zoom

TS654

نعنا فلفلی

(Mentha piperita L.)

Origano
Origano
press to zoom

TS656

مرزنجوش وحشی

(Origanum heracloticum)

Rosmarino
Rosmarino
press to zoom

TS670

رزماری

(Rosmarinus officinalis L.)

Timo
Timo
press to zoom

TS672

آویشن

(Thymus vulgaris L. )    

Salvia Officinale
Salvia Officinale
press to zoom

TS650

مریم گلی

(Salvia officinalis)

Ruta
Ruta
press to zoom

TS671

سداب 

(Ruta graveolens)

Santoreggia
Santoreggia
press to zoom

TS673

مرزه تابستانه

(Satureja hortensis)