بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

گیاهان دارویی

TS652

شوید

​(Anethum graveolens L.)

Aneto Comune
Aneto Comune
Borragine
Borragine

TS034

گل گاوزبان

(Borrago officinalis)

TS662

بابونه

(Matricaria chamomilla L.)

Camomilla Comune
Camomilla Comune
Cerfoglio Comune
Cerfoglio Comune

TS664

جعفری فرنگی

(Anthriscus cerefolium)

Coriandolo
Coriandolo

TS658

گشنیز

(Coriandrum sativum)  

TS649

علف چشمه یا بولاغ اوتی

(Nasturtium officinale)

TS657

قاصدک

(Taraxacum officinale)          

Erba Cipollina
Erba Cipollina

TS665

پیاز کوهی

(Allium schoenoprasum)

Lavanda Officinale
Lavanda Officinale

TS659

اسطوخودوس

(Lavandula officinalis)

Maggiorana Gentile
Maggiorana Gentile

TS666

 مرزنجوش اروپایی

(Origanum majorana L.)

Melissa Officinale
Melissa Officinale

TS660

بادرنجبویه

(Melissa officinalis L.)

Menta Piperita
Menta Piperita

TS654

نعنا فلفلی

(Mentha piperita L.)

Origano
Origano

TS656

مرزنجوش وحشی

(Origanum heracloticum)

Rosmarino
Rosmarino

TS670

رزماری

(Rosmarinus officinalis L.)

Timo
Timo

TS672

آویشن

(Thymus vulgaris L. )    

Salvia Officinale
Salvia Officinale

TS650

مریم گلی

(Salvia officinalis)

Ruta
Ruta

TS671

سداب 

(Ruta graveolens)

Santoreggia
Santoreggia

TS673

مرزه تابستانه

(Satureja hortensis)