top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

رازیانه  Foeniculum vulgare

TS169

Karino F1  (in corso d'iscrizione)

رقم هیبرید F1 و متوسط زودرس که تولید پیازهایی به وزن 700-600 گرم، ترد و گرد می ­کند. گیاهانی قوی و مقاوم به بیماری اسکلروتینا و سرما می ­باشند. ارتفاع گیاهان متوسط و ساقه و برگ­ ها به رنگ سبز تیره هستند. کشت آن در مناطق سرد، مرداد ماه و در مناطق معتدل تا آبان ماه و برداشت 110-100 روز پس از نشاکاری صورت می­ گیرد.

TS166

Di Sarno sel. Precoce

این رقم پیازهایی به اندازه متوسط و ترد، گرد، فشرده و شیرین تولید می­کند. عملکرد بالایی داشته و تولید پیازهای یکنواخت می­کند. مقاومت بالایی به دمای پایین داشته و دیرتر به گل می­رود. زمان کشت از تیر تا شهریور ماه می­باشد.

TS167

Capo Rizzuto

این رقم پیازهایی به اندازه متوسط و ترد، گرد، فشرده، گوشتی و شیرین تولید می­ کند. عملکرد بالایی داشته و تولید پیازهای یکنواخت و باکیفیت می­ کند. مقاومت بالایی به دمای پایین دارد. زمان کشت آن از تیر تا مهر ماه و برداشت از آبان تا فروردین ماه می­ باشد.

TS170

​Tardivo di Sarno

رقمی دیررس بوده که دیر به گلدهی می­ رود. پیاز بزرگ و ترد، گرد و فشرده به رنگ سفید و ساقه­ های ضخیم، ترد و شیرین تولید می­ کند. ارتفاع گیاهان متوسط تا بلند به صورت افراشته هستند.  کشت آن از مهر تا بهمن ماه و برداشت در خرداد و تیرماه صورت می ­گیرد.

bottom of page