بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

FI 500 TS

ابری آبی رنگ (هیبرید F1)
Ageratum houstonianum
Show More
FI 516 TS
بگونیا (هیبرید F1)
Begonia x hybrida
Show More
FI 532 TS
کوکب
Dahlia pinnata
Show More
Show More

FI 538 TS

میخک چینی (هیبرید F1)
Dianthus chinensis
Show More

FI 540 TS 

میخک (هیبرید F1)
Dianthus barbatus
Show More

FI 556 TS

گازانیا (هیبرید F1)
Gazania x hybrida

FI 576 TS 

بنفشه (هیبرید F1)
Viola spp.
Show More
Show More

FI 594 TS 

مریم گلی آتشین (هیبرید F1)
Salvia splendens

FI 582 TS 

اطلسی (هیبرید F1)
Petunia hybrida
Show More
Show More

FI 596 TS 

جعفری (هیبرید F1)
Tagetes spp.

FI 577 TS

پامچال (هیبرید F1)
Primula acaulis
Show More
Show More

FI 614 TS

شاه پسند (هیبرید F1)
Verbena x hybrida

FI 603 TS 

پروانش یا پیچ تلگرافی (هیبرید F1)
Vinca minor
Show More

FI 606 TS 

آهار (هیبرید F1)
Zinnia elegans
Show More

FI 612 TS

آهار (هیبرید F1)
Zinnia elegans
Show More

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini