top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

توت فرنگی   Fragaria × ananassa 

TS001

Formosa (Big Fruits)

رقمی زودرس که تولید میوه­ های با سایز متوسط از ابتدای تابستان تا پاییز می­ کند. این رقم تولید تعداد زیادی استولون کرده و قابلیت کشت به ­عنوان گیاه بالارونده را دارد. جهت زودرس کردن محصول بهتر است در اواخر تابستان و اوایل زمستان بذرها کشت شده و زمانی که به ارتفاع 15-10 سانتی ­متر رسیدند به زمین اصلی یا گلدان منتقل گردند.

bottom of page