بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

... sowing

شرکت

بذرهای با کیفیت بالا (Topseeds)  برای برآورده سازی هرچه بهتر نیازهای مشتریان ارائه شده اند. این بذرها نتیجه تحقیقات نوآورانه و تکنیک های خلاقانه می باشند که به دقت گزینش شده، از نطر کیفی کنترل گردیده و در نهایت بصورت پلت شده در می آیند. بذور شرکت قبل از بسته بندی از نظر کیفی کنترل گردیده تا بذرهای با قدرت جوانه زنی بالا و بدون هرگونه بیماری و آفات در دسترس کشاورزان قرار بگیرند.

اخبار

بذور  موجود در کاتالوگ شرکت بصورت پلت شده و نرمال قابل ارائه می باشند...

این مرکز دارای مساحتی حدود 15000 مترمربع می­ باشد که مشتمل بر یک آزمایشگاه مدرن و مجهز به مساحت 3000 مترمربع و چندین گلخانه است...

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini