بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان
Il meglio del seme!
Il meglio del seme!

press to zoom
Pomodoro Tombolino F1
Pomodoro Tombolino F1

press to zoom

press to zoom
Il meglio del seme!
Il meglio del seme!

press to zoom
1/9
it's sowing time!
it's sowing time!

press to zoom
it's sowing time!
it's sowing time!

press to zoom
1/1

... sowing

Stabilimento Topseed
Stabilimento Topseed

press to zoom
Stabilimento Topseed
Stabilimento Topseed

press to zoom
Magazzino
Magazzino

press to zoom
Stabilimento Topseed
Stabilimento Topseed

press to zoom
1/8
شرکت

بذرهای با کیفیت بالا (Topseeds)  برای برآورده سازی هرچه بهتر نیازهای مشتریان ارائه شده اند. این بذرها نتیجه تحقیقات نوآورانه و تکنیک های خلاقانه می باشند که به دقت گزینش شده، از نطر کیفی کنترل گردیده و در نهایت بصورت پلت شده در می آیند. بذور شرکت قبل از بسته بندی از نظر کیفی کنترل گردیده تا بذرهای با قدرت جوانه زنی بالا و بدون هرگونه بیماری و آفات در دسترس کشاورزان قرار بگیرند.

اخبار

بذور  موجود در کاتالوگ شرکت بصورت پلت شده و نرمال قابل ارائه می باشند...

این مرکز دارای مساحتی حدود 15000 مترمربع می­ باشد که مشتمل بر یک آزمایشگاه مدرن و مجهز به مساحت 3000 مترمربع و چندین گلخانه است...