بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان
Il meglio del seme!
Il meglio del seme!

Pomodoro Tombolino F1
Pomodoro Tombolino F1

Il meglio del seme!
Il meglio del seme!

1/9
it's sowing time!
it's sowing time!

it's sowing time!
it's sowing time!

1/1

... sowing

Stabilimento Topseed
Stabilimento Topseed

Stabilimento Topseed
Stabilimento Topseed

Magazzino
Magazzino

Stabilimento Topseed
Stabilimento Topseed

1/8
شرکت

بذرهای با کیفیت بالا (Topseeds)  برای برآورده سازی هرچه بهتر نیازهای مشتریان ارائه شده اند. این بذرها نتیجه تحقیقات نوآورانه و تکنیک های خلاقانه می باشند که به دقت گزینش شده، از نطر کیفی کنترل گردیده و در نهایت بصورت پلت شده در می آیند. بذور شرکت قبل از بسته بندی از نظر کیفی کنترل گردیده تا بذرهای با قدرت جوانه زنی بالا و بدون هرگونه بیماری و آفات در دسترس کشاورزان قرار بگیرند.

اخبار

بذور  موجود در کاتالوگ شرکت بصورت پلت شده و نرمال قابل ارائه می باشند...

این مرکز دارای مساحتی حدود 15000 مترمربع می­ باشد که مشتمل بر یک آزمایشگاه مدرن و مجهز به مساحت 3000 مترمربع و چندین گلخانه است...