بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

آندیو پیچ (کاسنی فری) Cichorium endivia var. crispum

TS178

Salad King

رقمی مناسب جهت کشت بهاره و پاییزه است. برگ­ها (هد) با حاشیه مجعد و فری و بریدگی های عمیق دارای سایز متوسط و رشد افراشته هستند. برگ­ های بیرونی به رنگ سبز تیره و برگ ­های داخلی به رنگ سفید هستند.  زمان کشت آن جهت برداشت بهاره، بهمن و اسفند ماه و برای برداشت پاییزه، شهریور ماه می ­باشد.

Show More

TS175

Capriccio

رقمی با برگ ­های ظریف و ترد، هد فشرده و سبزرنگ که برگ­ های داخلی زرد رنگ هستند، مناسب جهت برداشت پاییزه و زمستانه است. زمان کشت آن از خرداد ماه به بعد می­ باشد.

Show More

TS184

​Capillina

رقمی دیررس و مناسب جهت کشت پاییزه است و مقاوم به گلدهی زودتر از موعد بوده و برداشت آن در بهار نسبت به سایر ارقام آندیو زودتر صورت می­ گیرد. برگ­ها (هد) دارای سایز متوسط و به رنگ سبز هستند. قطر هد حدود 45 سانتی­متر است. چند روز قبل از برداشت باید گیاهان را جهت سفید کردن پوشاند. زمان کشت آن از مهر تا دی ­ماه و برداشت آن از فروردین تا خرداد ماه  می­باشد.

Show More

TS174

​Pancalieri a Costa Bianca

رقمی با برگ­ های داخلی زرد رنگ و هد بزرگ می ­باشد. شکل هد طوری است که سفید کردن آن را آسان می­ کند. مقاوم به دمای پایین بوده و زمان کشت آن از تیر تا شهریور ماه می ­باشد.

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini