top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

آندیو اسکارول  Cichorium endivia var. latifolium

TS187

​IS187

این رقم دارای برگ های صاف و بدون بریدگی عمیق، ترد و سبز رنگ بوده و تولید هد حجیم، فشرده و رنگ پریده می ­کند. دارای مقاوت بالایی به دمای پایین بوده و برای برداشت زمستانه و بهاره مناسب است. زمان کشت آن در مناطق گرم، از مهر تا دی ماه و در مناطق سردتر، اسفند ماه می ­باشد.

TS195

Dinas

این رقم تولید گیاهان بزرگ و سبزرنگ به قطر 40-35 سانتی ­متر و به وزن یک کیلوگرم می ­کند. برگ ­های درونی افراشته و برگ ­های بیرونی افتاده هستند. مناسب برای کشت تابستانه و پاییزه بوده و زمان کشت آن از تیر تا آذرماه می­ باشد.

TS192

Riccia Schiana

این رقم مناسب برای کشت تابستانه و پاییزه بوده و تولید هد بزرگ و سبز - زرد رنگ می­ کند. برگ­ های بیرونی سبز رنگ و برگ­ های داخلی زرد هستند. لبه   برگ­ ها دارای بریدگی می ­باشد. چند روز قبل از برداشت باید گیاهان را جهت سفید کردن پوشاند. زمان کشت آن از تیر تا مهر ماه می­ باشد.

TS188

​Growers Giant

این رقم دارای برگ های دراز و چروکیده، ترد و پهن، هد فشرده و سفید رنگ به قطر 40 سانتی­متر می­ باشد. برگ­های بیرونی سبز رنگ و برگ ­های داخلی سفید هستند. مقاومت نسبی به دمای پایین داشته و زمان کشت آن از خرداد ماه به بعد می ­باشد.

TS190

​Paparegna

رقمی زمستانه و بسیار مقاوم به گلدهی زودتر از موعد می­ باشد. مناسب برای برداشت در اردیبهشت ماه است. دارای هد بزرگ که در مرکز زرد رنگ و در خارج سبز است، بوده و ترد و بسیار نرم می­ باشد. وزن هد یک کیلوگرم بوده و بازارپسندی مطلوبی دارد.  زمان کشت آن از مهرماه تا دی­ماه است.

TS200

​Centofoglie sel. Venafrana

این رقم مناسب برای کشت تابستانه و پاییزه بوده و تولید برگ ­های بزرگ، ترد و سبز رنگ می­ کند. زمان کشت آن از اردیبهشت تا مهر ماه می ­باشد.

TS186

​Full Heart

رقمی ویژه جهت کشت بهاره و تابستانه بوده و تولید برگ­ های بزرگ و مجعد می­ کند. برگ­ های بیرونی سبز رنگ بوده و برگ­ های داخلی تشکیل یک هد فشرده و سفید رنگ می­ دهند. قطر گیاهان 40-35 سانتی­ متر بوده و مقاومت بالایی به گرما و گلدهی زودتر از موعد دارد.

TS198

​Cornetto di Bordeaux

رقمی با بر گ­های بزرگ، پهن و ترد بوده که برگ ­ها به­صورت طبیعی خمیده بوده و تشکیل یک هد فشرده، بزرگ و سفید رنگ می­ دهند. مقاومت بالایی به سرما داشته و مناسب جهت کشت پاییزه نیز می­ باشد ولی بهترین زمان کشت آن از تیر تا مهرماه است.

bottom of page