بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کاهو کاپوچیو  Lactuca sativa var. capitata

TS222

Imperial Winter

(جزء کاهوهای پیچ یا کلمی بوده که هد غیر فشرده تولید می­ کند)

رقمی است مناسب جهت کشت در گلخانه و فضای آزاد. تولید هد فشرده و حجیم کرده و مقاوم به بیماری موزائیک کاهو و  بیماری سفیدک دروغین کاهو است. مقاوم به سرما بوده و زمان کشت آن از شهریور تا بهمن­ماه است.

TS220

​D'Estate di Sarno

(جزء کاهوهای پیچ یا کلمی بوده که هد نسبتا فشرده تولید می­ کند)

رقمی مقاوم با برگ ­های فراوان به رنگ سبز براق بوده و دارای هد فشرده، حجیم و با وزن زیاد می­ باشد. مقاوم به بیماری موزائیک کاهو و  بیماری سفیدک دروغین کاهو است. زمان کشت آن از اسفند تا مرداد­ماه است.

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini