top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کاهو کاپوچیو  Lactuca sativa var. capitata

TS222

Imperial Winter

(جزء کاهوهای پیچ یا کلمی بوده که هد غیر فشرده تولید می­ کند)

رقمی است مناسب جهت کشت در گلخانه و فضای آزاد. تولید هد فشرده و حجیم کرده و مقاوم به بیماری موزائیک کاهو و  بیماری سفیدک دروغین کاهو است. مقاوم به سرما بوده و زمان کشت آن از شهریور تا بهمن­ماه است.

TS220

​D'Estate di Sarno

(جزء کاهوهای پیچ یا کلمی بوده که هد نسبتا فشرده تولید می­ کند)

رقمی مقاوم با برگ ­های فراوان به رنگ سبز براق بوده و دارای هد فشرده، حجیم و با وزن زیاد می­ باشد. مقاوم به بیماری موزائیک کاهو و  بیماری سفیدک دروغین کاهو است. زمان کشت آن از اسفند تا مرداد­ماه است.

bottom of page