top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کاهو باتاویا  Lactuca sativa var. capitata

TS212

​Signorella

(جزء کاهوهای برگی بوده که دارای هد فشرده و ترد هستند). رقمی است با بذرهای سفید و برگ ­های ترد و سبز رنگ مایل به زرد که تولید هد فشرده، بزرگ و گرد شبیه به کلم می­ کند که انبار مانی بالایی دارد. این رقم مقاوم به بیماری پوسیدگی ساقه بوده و نیمه مقاوم به گلدهی زودتر از موعد می­باشد. زمان کشت آن از بهمن ماه تا مرداد ماه می ­باشد.

TS210

Cavolo di Napoli  sel. Bacolese

(جزء کاهوهای برگی بوده که دارای هد فشرده و ترد هستند). رقمی است تابستانه – پاییزه که دارای برگ های چروکیده بوده و برگ های بیرونی دارای لبه های نسبتا دندانه داری دارند. برگ های بیرونی سبز روشن و برگ های داخلی تیره تر هستند و تولید هد کوچک، فشرده و ترد می کنند. مقاومت بالایی به شرایط مختلف آب و هوایی دارد. زمان کشت آن از مرداد تا مهر ماه می­ باشد.

TS219

​Coppettone

این رقم جزء کاهوهای آیس برگ (Iceberg) است. دارای بذرهای سفید است و تولید هد فوق العاده ترد، فشرده و گرد به رنگ سبز براق می­ کند. مناسب برای برداشت بهاره و تابستانه می ­باشد. قابلیت کشت در تمام طول سال را دارا بوده ولی در مناطقی که اوایل بهار گرم باشد، احتمال گلدهی زودتر از موعد گیاهان وجود دارد.

TS215

​Canasta

(جزء کاهوهای برگی بوده که کل برگ مصرف می ­شود)

این رقم دارای برگ­ های موج­دار با لبه­ های مضرس بوده و تولید هد ترد به اندازه متوسط می­ کند. برگ ­ها در ابتدا به رنگ سبز بوده ولی زمانی که می­ رسند به رنگ قرمز درمی ­آیند. دارای طعم شیرین و بافت ترد می­ باشد. هد در پایه مسطح بوده و تا حدودی بسته است. قابلیت کشت در تمام طول سال را دارا بوده ولی در مناطقی که اوایل بهار گرم باشد، احتمال گلدهی زودتر از موعد گیاهان وجود دارد.

TS217

Canasta sel. Estate

(جزء کاهوهای برگی بوده که کل برگ مصرف می ­شود)

این رقم بسیار شبیه به رقم Canasta بوده و قابلیت کشت در تمام طول سال بویژه مناطق گرم­ تر را دارا بوده و دارای هد بزرگتری نیز می ­باشد.

bottom of page