top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

بادمجان  Solanum melongena

TS24 9

ML 249 (Seta) (in corso d'iscriz.)

این رقم تولید میوه­ های دلمه­ ای به رنگ مایل به ارغوانی و سفید که دارای شیارهایی روی آن می ­باشد، می­ کند. دارای پالپ فشرده بوده و میوه­ ها بذر کمی دارا هستند. گیاهان قوی و افراشته و دارای طول دوره رشد متوسط (متوسط رس) هستند. مناسب جهت کشت در فضای آزاد و گلخانه است.

TS253

ML253 (in corso d'iscriz.) 

این رقم میوه ­های کشیده به رنگ ارغوانی و نوارهای کم رنگ ­تر تولید می ­کند. دارای پالپ سفید رنگ می ­باشد. گیاهان قوی و افراشته با عملکرد بالا و سطح برگ بالایی هستند.

TS243

ML243 (Calice Nero) (in corso d'iscriz.) 

این رقم دارای طول رشد متوسط بوده و گیاهان سطح برگ بالایی تولید می­ کنند. میوه ­ها گلابی شکل به رنگ مشکی بوده و پالپ میوه فشرده و دارای بذر کمی است. ساقه­ های ارغوانی ­شکل و خاردار تولید می­ کند. دارای عملکرد بالایی بوده و مناسب جهت کشت در فضای آزاد و گلخانه است.

TS242

ML9035 F1  (in corso d'iscriz.)

رقم هیبرید F1 بوده و گیاهان قوی با سطح برگ بالا تولید می­ کند. میوه ­ها نسبتا کشیده و به رنگ مشکی و براق می ­باشند و کاسه گل به رنگ سبز است. پالپ میوه فشرده و دارای بذر کمی می ­باشد.

TS248

​Cima Viola

رقمی استوانه ای و کشیده به رنگ بنفش می­ باشد که در انتها نوک تیز است. دارای پالپ فشرده بوده و بذر کمی تولید می­ کند. تولید گیاهان قوی و افراشته و بلند با پوشش برگی مناسب می­ کند. دارای دوره برداشت طولانی است. مناسب جهت بازار تازه خوری و صنعت است و جهت کشت در فضای باز مناسب می ­باشد. بهترین زمان کشت آن اواخر بهار و شروع برداشت از ابتدای پاییز است.

TS252

​Mirianna F1

رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه­ های استوانه ای و کشیده به رنگ مشکی براق می­ کند که دارای پالپ فشرده هستند. تولید گیاهان قوی و افراشته و بلند با پوشش برگی مناسب و بدون خار می­ کند. دارای طول دوره برداشت طولانی می­ باشد. مناسب جهت بازار تازه خوری و صنعت است و جهت کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می­ باشد.

TS244

​Violetta Lunga 2

این رقم تولید میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ بنفش تیره می­ کند که دارای پالپ فشرده است و بذر کمی دارد. تولید گیاهان قوی و افراشته ومقاوم به گرما می­کند. بازارپسندی بالایی به دلیل اینکه پوست آن راحت­تر جدا شده و همچنین طعم مطلوبی دارد، دارا می­ باشد.

TS254

Rotonda Bianca Sfumata di Rosa sel. Romanesca

این رقم تولید میوه­ های دلمه ­ای به رنگ بنفش و سفید براق که دارای شیارهایی روی آن می­ باشد و در انتها پهن بوده، می­ کند. دارای پالپ فشرده بوده و میوه­ ها بذر کمی دارا هستند. دارای قدرت حمل و نقل بالایی بوده و جهت استفاده در صنعت بسیار مطلوب است. گیاهان قوی و افراشته با پوشش برگ بالا تولید می­ کند. مناسب جهت کشت مستقیم یا نشاکاری است.

TS245

Violetta di Firenze sel. Sicilia

(in corso d'iscriz.)

این رقم تولید میوه ­های دلمه ­ای بنفش تیره و براق که دارای شیارهایی روی آن می­ باشد، می­ کند. دارای پالپ سفید رنگ بوده و میوه ­ها بذر کمی دارا هستند. ساقه­ ی گیاه بدون خار بوده و برداشت میوه ها به آسانی صورت می ­گیرد. 

TS246

​Bellezza Nera o Black Beauty

رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه ­های دلمه­ ای (گرد تا تخم مرغی)، نرم و به رنگ مشکی می­ کند.  این رقم گیاهان قوی و افراشته با تعداد زیادی برگ تولید کرده و عملکرد بالایی دارد. دارای قدرت حمل و نقل بالایی بوده و جهت بازار تازه خوری و صنعت مطلوب است. برای کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می ­باشد.

TS247

​Goffa F1

رقم هیبرید F1 و متوسط دیر رس بوده که عملکرد بالایی داشته و تولید میوه­ های نسبتا کشیده به طول 25-15 سانتی ­متر و به رنگ مشکی می­ کند. دارای پالپ فشرده و سفید رنگ است. جهت کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می ­باشد.

TS251

Purple Queen F1

رقم هیبرید F1 بوده که تولید گیاهان قوی با میوه ­های دلمه ­ای (گرد تا تخم مرغی) به رنگ بنفش براق و پالپ سفید رنگ می ­کند و قابلیت انبارمانی بالایی دارند. جهت کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می ­باشد.

TS255

A Grappoli Sott'olio

رقمی با رشد فشرده بوده که تولید میوه ­های استوانه­ ای و نسبتا کشیده به طول 10-8 سانتی­ متر می­ کند. جهت فرآوری کردن میوه ­ها در روغن مناسب می ­باشد.

bottom of page