بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

بادمجان  Solanum melongena

TS24 9

ML 249 (Seta) (in corso d'iscriz.)

این رقم تولید میوه­ های دلمه­ ای به رنگ مایل به ارغوانی و سفید که دارای شیارهایی روی آن می ­باشد، می­ کند. دارای پالپ فشرده بوده و میوه­ ها بذر کمی دارا هستند. گیاهان قوی و افراشته و دارای طول دوره رشد متوسط (متوسط رس) هستند. مناسب جهت کشت در فضای آزاد و گلخانه است.

Seta
Seta
press to zoom

TS253

ML253 (in corso d'iscriz.) 

این رقم میوه ­های کشیده به رنگ ارغوانی و نوارهای کم رنگ ­تر تولید می ­کند. دارای پالپ سفید رنگ می ­باشد. گیاهان قوی و افراشته با عملکرد بالا و سطح برگ بالایی هستند.

Stre2
Stre2
press to zoom
Calice Nero
Calice Nero

press to zoom
Mirianna F1
Mirianna F1

press to zoom
Calice Nero
Calice Nero

press to zoom
1/2

TS243

ML243 (Calice Nero) (in corso d'iscriz.) 

این رقم دارای طول رشد متوسط بوده و گیاهان سطح برگ بالایی تولید می­ کنند. میوه ­ها گلابی شکل به رنگ مشکی بوده و پالپ میوه فشرده و دارای بذر کمی است. ساقه­ های ارغوانی ­شکل و خاردار تولید می­ کند. دارای عملکرد بالایی بوده و مناسب جهت کشت در فضای آزاد و گلخانه است.

TS242

ML9035 F1  (in corso d'iscriz.)

رقم هیبرید F1 بوده و گیاهان قوی با سطح برگ بالا تولید می­ کند. میوه ­ها نسبتا کشیده و به رنگ مشکی و براق می ­باشند و کاسه گل به رنگ سبز است. پالپ میوه فشرده و دارای بذر کمی می ­باشد.

9035 F1
9035 F1
press to zoom

TS248

​Cima Viola

رقمی استوانه ای و کشیده به رنگ بنفش می­ باشد که در انتها نوک تیز است. دارای پالپ فشرده بوده و بذر کمی تولید می­ کند. تولید گیاهان قوی و افراشته و بلند با پوشش برگی مناسب می­ کند. دارای دوره برداشت طولانی است. مناسب جهت بازار تازه خوری و صنعت است و جهت کشت در فضای باز مناسب می ­باشد. بهترین زمان کشت آن اواخر بهار و شروع برداشت از ابتدای پاییز است.

Cima Viola
Cima Viola
press to zoom
Mirianna F1
Mirianna F1

press to zoom
Mirianna F1
Mirianna F1

press to zoom
Mirianna F1
Mirianna F1

press to zoom
1/2

TS252

​Mirianna F1

رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه­ های استوانه ای و کشیده به رنگ مشکی براق می­ کند که دارای پالپ فشرده هستند. تولید گیاهان قوی و افراشته و بلند با پوشش برگی مناسب و بدون خار می­ کند. دارای طول دوره برداشت طولانی می­ باشد. مناسب جهت بازار تازه خوری و صنعت است و جهت کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می­ باشد.

TS244

​Violetta Lunga 2

این رقم تولید میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ بنفش تیره می­ کند که دارای پالپ فشرده است و بذر کمی دارد. تولید گیاهان قوی و افراشته ومقاوم به گرما می­کند. بازارپسندی بالایی به دلیل اینکه پوست آن راحت­تر جدا شده و همچنین طعم مطلوبی دارد، دارا می­ باشد.

Violetta Lunga 2
Violetta Lunga 2
press to zoom
​Rotonda Bianca ​Sfumata di Rosa sel
​Rotonda Bianca ​Sfumata di Rosa sel
press to zoom

TS254

Rotonda Bianca Sfumata di Rosa sel. Romanesca

این رقم تولید میوه­ های دلمه ­ای به رنگ بنفش و سفید براق که دارای شیارهایی روی آن می­ باشد و در انتها پهن بوده، می­ کند. دارای پالپ فشرده بوده و میوه­ ها بذر کمی دارا هستند. دارای قدرت حمل و نقل بالایی بوده و جهت استفاده در صنعت بسیار مطلوب است. گیاهان قوی و افراشته با پوشش برگ بالا تولید می­ کند. مناسب جهت کشت مستقیم یا نشاکاری است.

TS245

Violetta di Firenze sel. Sicilia

(in corso d'iscriz.)

این رقم تولید میوه ­های دلمه ­ای بنفش تیره و براق که دارای شیارهایی روی آن می­ باشد، می­ کند. دارای پالپ سفید رنگ بوده و میوه ­ها بذر کمی دارا هستند. ساقه­ ی گیاه بدون خار بوده و برداشت میوه ها به آسانی صورت می ­گیرد. 

Melanzana Violetta di Sicilia
Melanzana Violetta di Sicilia
press to zoom

TS246

​Bellezza Nera o Black Beauty

رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه ­های دلمه­ ای (گرد تا تخم مرغی)، نرم و به رنگ مشکی می­ کند.  این رقم گیاهان قوی و افراشته با تعداد زیادی برگ تولید کرده و عملکرد بالایی دارد. دارای قدرت حمل و نقل بالایی بوده و جهت بازار تازه خوری و صنعت مطلوب است. برای کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می ­باشد.

Bellezza Nera o Black Beauty
Bellezza Nera o Black Beauty
press to zoom

TS247

​Goffa F1

رقم هیبرید F1 و متوسط دیر رس بوده که عملکرد بالایی داشته و تولید میوه­ های نسبتا کشیده به طول 25-15 سانتی ­متر و به رنگ مشکی می­ کند. دارای پالپ فشرده و سفید رنگ است. جهت کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می ­باشد.

Goffa F1
Goffa F1
press to zoom

TS251

Purple Queen F1

رقم هیبرید F1 بوده که تولید گیاهان قوی با میوه ­های دلمه ­ای (گرد تا تخم مرغی) به رنگ بنفش براق و پالپ سفید رنگ می ­کند و قابلیت انبارمانی بالایی دارند. جهت کشت در فضای باز و گلخانه مناسب می ­باشد.

Purple Queen F1
Purple Queen F1
press to zoom
A Grappoli Sott'olio
A Grappoli Sott'olio
press to zoom

TS255

A Grappoli Sott'olio

رقمی با رشد فشرده بوده که تولید میوه ­های استوانه­ ای و نسبتا کشیده به طول 10-8 سانتی­ متر می­ کند. جهت فرآوری کردن میوه ­ها در روغن مناسب می ­باشد.