بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

ملون Cucumis melo

TS256

​Retato degli Ortolani

این رقم تولید میوه ­های گرد می­ کند و پوست میوه شبکه ­ای و دارای شیار می­ باشد. گوشت میوه­ ها فشرده و به رنگ پرتقالی بوده و شیرین و معطر می ­باشد، همچنین میوه­ ها بذر کمی تولید می­ کنند. دارای سازگاری مناسب با شرایط مختلف آب و هوایی بوده و مقاوم به رسیدگی بیش از حد می­ باشد که آن را قادر می ­سازد تا جهت حمل و نقل به مسافت­ های طولانیمناسب باشد.

Retato degli Ortolani
Retato degli Ortolani
press to zoom

TS262

​Napoletano Giallo 3

این رقم تولید میوه­ های تخم مرغی می ­کند و پوست میوه چروکیده و به رنگ زرد می­ باشد. گوشت میوه­ ها ترد و به رنگ سفید بوده و شیرین و معطر می­ باشد. این رقم متوسط دیر رس بوده و تولید گیاهان رونده و بزرگ و میوه­ های یکنواخت می ­کند.

Napoletano Giallo 3
Napoletano Giallo 3
press to zoom

TS258

​Tendral Verde

این رقم تولید میوه ­های تخم مرغی با سایز متوسط کرده و پوست میوه چروکیده و به رنگ سبز می ­باشد. گوشت میوه ­ها ترد و به رنگ سفید بوده و شیرین و با طعم عالی می­ باشد. این رقم متوسط دیررس بوده و تولید میوه­ های یکنواخت کرده و عملکرد بالایی دارد.

Tendral Verde
Tendral Verde
press to zoom
Master F1
Master F1

press to zoom
Master F1
Master F1

press to zoom
Master F1
Master F1

press to zoom
1/2

TS257

Master F1

رقم هیبرید F1 که تولید میوه­ های گرد با پوست شبکه­ ای و دارای شیار به وزن 1.8 کیلوگرم می ­کند. این رقم متوسط زودرس بوده و گیاهان قوی و مقاوم به سویه 1 و 2 بیماری فوزاریوم، بیماری آلترناریایی و سفیدک پودری تولید می­ کند. گوشت میوه­ ها ترد و به رنگ پرتقالی بوده و شیرین با درجه بریکس 14-12 و معطر می­ باشند.

Magreb F1
Magreb F1
press to zoom

TS259

​Magreb F1

رقم هیبرید F1 از نوع آناناسی با میوه ­های کوچک تا متوسط و پوست شبکه­ ای می­ باشد. طول دوره رشد این رقم 75-65 روز بوده و گیاهان قوی و مقاوم به سویه 1 و 2 بیماری فوزاریوم و سفیدک پودری تولید می­ کند. گوشت میوه ­ها ترد و به رنگ سفید بوده و بسیار شیرین و معطر می ­باشند.

Sigal F1
Sigal F1
press to zoom

TS261

​Sigal F1

رقم هیبرید F1 از نوع گالیا (Galia) با میوه­ های کوچک و پوست شبکه ­ای می ­باشد. این رقم زودرس بوده و طول دوره رشد آن 60 روز است. گوشت میوه ­ها ترد و به رنگ سبز- سفید بوده و شیرین می ­باشند.