top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

فلفل شیرین  Capsicum annuum

TS700

Rosso Duemila F1   

این رقم، هیبرید F1 و از نوع لامویو (Lamuyo) بوده و مناسب برای تولید بهاره در فضای آزاد و گلخانه است. رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه ­های منشوری شکل با 3 یا 4 حفره بذری می­ کند. وزن میوه ­ها حدودا 400 گرم می­ باشد. گوشت میوه ضخیم، شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می ­شود. مناسب برای فرآوری (صنعت) و بازار تازه­ خوری است. این رقم مقاوم به بیماری­ ویروسی PVY و بیماری قارچیPC  می ­باشد. بوته­ ها دارای عملکرد بالایی بوده و از سطح برگ بالایی برخوردار هستند.

 

TS702

Giallo Duemila F1    

این رقم، هیبرید F1 بوده و از نظر تمام صفات مشابه رقم TS700 Rosso Duemila F1 بوده با این تفاوت که رنگ میوه­ ها در این رقم زردرنگ می­ باشد.

 

TS279

LS 279 F1

این رقم، هیبرید F1 و زودرس بوده که تولید میوه ­های مکعبی شکل با 4 حفره بذری به طول 10-9 سانتی­ متر می ­کند. گوشت میوه ضخیم، خوش ­طعم و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می ­شود.

TS280

​Giappo® F1

این رقم، هیبرید F1 و متوسط زودرس بوده که تولید بوته­ های قوی با سطح پوشش برگ بالا می­ کند. میوه ­ها منشوری شکل بوده و دارای 4 حفره بذری هستند. طول میوه­ ها 20-18 سانتی­ متر و قطر آن­ ها در بالای میوه 9 و در انتها 7 سانتی­ متر است. وزن میوه­ ها حدودا 500-400 گرم می ­باشد. گوشت میوه ضخیم، شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می­شود. این رقم مقاوم به بیماری­ های ویروسی TMV، CMV، PVY و TSWV می­ باشد. دارای عملکرد بالایی بوده و میوه ­ها تا مدت زیادی پس از برداشت ترد و تازه باقی می ­مانند.

TS265

Cono F1

این رقم، هیبرید F1 بوده و تولید میوه­ های یکنواخت از نظر شکل می­ کند. میوه ­های  این رقم در زمان رسیدگی کامل به رنگ قرمز با ضخامت بالا و شیرین می­ باشند. عملکرد بالایی داشته و رقمی زودرس است. جهت کشت در فضای آزاد و گلخانه مناسب است.

TS270

Nocera Rosso sel. Giapponese

رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه ­های منشوری شکل و دراز با 3 یا 4 حفره بذری می­ کند. وزن میوه ­ها حدودا 400 گرم می ­باشد. گوشت میوه ضخیم، شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می ­شود. بوته ­ها قوی و دارای عملکرد بالایی بوده و از سطح برگ بالایی برخوردار هستند.

TS267

Nocera Giallo sel. Giapponese

این رقم مشابه TS270 Nocera Rosso Sel. Giapponese بوده با این تفاوت که رنگ میوه­ ها در این رقم به رنگ زرد می ­باشد.

TS294

​Corno di Toro Rosso

رقمی متوسط زودرس بوده که قادر به رشد در فضای آزاد و گلخانه می­ باشد. تولید میوه­ های مخروطی شکل به طول 22-20 سانتی­ متر می ­کند که دارای گوشت شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می­ شود. به طور ویژه جهت فرآوری مناسب می ­باشد.

TS296

​Corno di Toro Giallo

این رقم مشابه رقم TS294 Corno di Toro Rosso بوده با این تفاوت که رنگ میو ه­ها در این رقم زردرنگ است.

TS293

PE9019 F1 (in corso d'iscrizione)

این رقم هیبرید F1 و زودرس بوده که تولید گیاهانی به ارتفاع متوسط و میوه­ های کشیده و سه­ گوش، شیرین و خوش­ طعم می کند­. میوه­ ها به رنگ سبز بوده که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند. مقاوم به سویه ­های 1، 2 و 3 بیماری ویروسی PVY می ­باشد.

TS271

​Prinos

رقم هیبرید F1 با میوه ­های مخروطی شکل به طول حدود 15 سانتی متر می ­باشد. علاوه بر  Prinos با نام Pistone نیز شناخته می­ شود.  دارای گوشت میوه ضخیم و ترد می ­باشد.

TS295

​Pizzulo

این رقم تولید گیاهان قوی با ارتفاع متوسط می­ کند که دارای سطح برگ بالایی بوده و از عملکرد بالایی برخوردار هستند. میوه­ های این رقم مخروطی شکل به طول 13-12 سانتی ­متر و وزن 100 گرم به رنگ قرمز براق هستند. میوه ها دارای گوشت ترد و متراکم می ­باشند.

TS292PE

Friariello Torrese

رقمی است محلی بین ارقام TS283 Friariello Sel. Nocera و TS282 Puparulillo که گیاهانی با ارتفاع متوسط تولید می­ کند. میوه­ ها نسبتا کوچک، منشوری شکل با یک یا دو حفره ­ی بذری می­ باشند. میوه­ ها سبز رنگ بوده که همزمان با رسیدن به رنگ قرمز تغییر می کنند. میوه­ ها دارای پوست نازک و ترد با عطر بالایی هستند.

TS282

​Puparulillo

این رقم تولید میوه ­های دراز و نازک می­ کند و در بازارهای ناپولی ایتالیا بیشترین مصرف را دارد..  

TS283

​Friariello sel. Nocera

رقمی است بسیار زودرس با میوه ­های سبز رنگ که همزمان با رسیدن، رنگ میوه به قرمز تغییر می ­کند. میوه­ ها در قسمت انتهایی پهن هستند. مناسب برای سرخ کردن و ترشی هستند.

TS297

​Rogianiello®

رقمی جدید با پتانسیل بالای تولید بوده که گیاهان قوی و افراشته تولید می­ کند. میوه ­های این رقم به رنگ قرمز براق به طول 22-20 و قطر 4 سانتی­ متر هستند و مناسب جهت خشک کردن و استفاده به عنوان پاپریکا می ­باشند.

TS264

Capammonte F1

این رقم هیبرید F1 بوده و گیاهانی قوی با عملکرد بالای محصول تولید می ­کند. میوه­ های این رقم، قرمز براق به طول 18  و قطر 2.5  سانتی­ متر می­ باشد.

TS274

Topepo Rosso

رقمی سلکسیون شده و بسیار زودرس بوده که تولید گیاهان نیمه قوی و پررشد با سطح برگ بالا می­ کند. میوه ­ها یکنواخت، گرد و پهن و دارای شیارهای عمیق بوده و دارای پوست نرم و گوشت سبز رنگ که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند، می­ باشند. گوشت میوه ضخیم و شیرین بوده و میوه­ ها قرمز و سبز هستند و جهت تازه خوری و فرآوری کردن مناسبمی باشند.

TS276

​Topepo Giallo

این رقم مشابه رقم TS274 Topepo Rosso بوده با این تفاوت که رنگ میوه ­ها در این رقم زردرنگ می ­باشد.

TS269

Chiokiera® F1

این رقم هیبرید F1 و زودرس بوده و گیاهانی نیمه قوی و افراشته با برگ ­های ضخیم به رنگ سبز تیره تولید میکند. میوه­ ها یکنواخت ، گرد و پهن  و دارای سطح خارجی صاف می­ باشند و به رنگ سبز تیره بوده که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند. مطلوبیت آن به خاطر عملکرد بالا و تولید میوه­ های یکنواخت آن است.

bottom of page