بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

فلفل شیرین  Capsicum annuum

TS700

Rosso Duemila F1   

این رقم، هیبرید F1 و از نوع لامویو (Lamuyo) بوده و مناسب برای تولید بهاره در فضای آزاد و گلخانه است. رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه ­های منشوری شکل با 3 یا 4 حفره بذری می­ کند. وزن میوه ­ها حدودا 400 گرم می­ باشد. گوشت میوه ضخیم، شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می ­شود. مناسب برای فرآوری (صنعت) و بازار تازه­ خوری است. این رقم مقاوم به بیماری­ ویروسی PVY و بیماری قارچیPC  می ­باشد. بوته­ ها دارای عملکرد بالایی بوده و از سطح برگ بالایی برخوردار هستند.

 

Rosso Duemila F1
Rosso Duemila F1
press to zoom

TS702

Giallo Duemila F1    

این رقم، هیبرید F1 بوده و از نظر تمام صفات مشابه رقم TS700 Rosso Duemila F1 بوده با این تفاوت که رنگ میوه­ ها در این رقم زردرنگ می­ باشد.

 

Giallo Duemila F1
Giallo Duemila F1
press to zoom

TS279

LS 279 F1

این رقم، هیبرید F1 و زودرس بوده که تولید میوه ­های مکعبی شکل با 4 حفره بذری به طول 10-9 سانتی­ متر می ­کند. گوشت میوه ضخیم، خوش ­طعم و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می ­شود.

LS 279 F1
LS 279 F1
press to zoom
TS-280-Peperone-GIAPPO-Rosso-F1-1.jpg
TS-280-Peperone-GIAPPO-Rosso-F1-1.jpg

press to zoom
Giappo® F1
Giappo® F1

press to zoom
Giappo® F1
Giappo® F1

press to zoom
TS-280-Peperone-GIAPPO-Rosso-F1-1.jpg
TS-280-Peperone-GIAPPO-Rosso-F1-1.jpg

press to zoom
1/3

TS280

​Giappo® F1

این رقم، هیبرید F1 و متوسط زودرس بوده که تولید بوته­ های قوی با سطح پوشش برگ بالا می­ کند. میوه ­ها منشوری شکل بوده و دارای 4 حفره بذری هستند. طول میوه­ ها 20-18 سانتی­ متر و قطر آن­ ها در بالای میوه 9 و در انتها 7 سانتی­ متر است. وزن میوه­ ها حدودا 500-400 گرم می ­باشد. گوشت میوه ضخیم، شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می­شود. این رقم مقاوم به بیماری­ های ویروسی TMV، CMV، PVY و TSWV می­ باشد. دارای عملکرد بالایی بوده و میوه ­ها تا مدت زیادی پس از برداشت ترد و تازه باقی می ­مانند.

Cono F1
Cono F1

press to zoom
Cono F1
Cono F1

press to zoom
Cono F1
Cono F1

press to zoom
1/2

TS265

Cono F1

این رقم، هیبرید F1 بوده و تولید میوه­ های یکنواخت از نظر شکل می­ کند. میوه ­های  این رقم در زمان رسیدگی کامل به رنگ قرمز با ضخامت بالا و شیرین می­ باشند. عملکرد بالایی داشته و رقمی زودرس است. جهت کشت در فضای آزاد و گلخانه مناسب است.

Nocera Rosso sel. Giapponese
Nocera Rosso sel. Giapponese

press to zoom
Nocera Rosso sel. Giapponese
Nocera Rosso sel. Giapponese

press to zoom
Nocera Rosso sel. Giapponese
Nocera Rosso sel. Giapponese

press to zoom
1/2

TS270

Nocera Rosso sel. Giapponese

رقمی متوسط زودرس بوده که تولید میوه ­های منشوری شکل و دراز با 3 یا 4 حفره بذری می­ کند. وزن میوه ­ها حدودا 400 گرم می ­باشد. گوشت میوه ضخیم، شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می ­شود. بوته ­ها قوی و دارای عملکرد بالایی بوده و از سطح برگ بالایی برخوردار هستند.

Nocera Giallo sel. Giapponese
Nocera Giallo sel. Giapponese
press to zoom

TS267

Nocera Giallo sel. Giapponese

این رقم مشابه TS270 Nocera Rosso Sel. Giapponese بوده با این تفاوت که رنگ میوه­ ها در این رقم به رنگ زرد می ­باشد.

Corno di Toro Rosso
Corno di Toro Rosso
press to zoom

TS294

​Corno di Toro Rosso

رقمی متوسط زودرس بوده که قادر به رشد در فضای آزاد و گلخانه می­ باشد. تولید میوه­ های مخروطی شکل به طول 22-20 سانتی­ متر می ­کند که دارای گوشت شیرین و ترد بوده که در ابتدا سبز تیره و در زمان رسیدن قرمز رنگ می­ شود. به طور ویژه جهت فرآوری مناسب می ­باشد.

Corno di Toro Giallo
Corno di Toro Giallo
press to zoom

TS296

​Corno di Toro Giallo

این رقم مشابه رقم TS294 Corno di Toro Rosso بوده با این تفاوت که رنگ میو ه­ها در این رقم زردرنگ است.

TS293

PE9019 F1 (in corso d'iscrizione)

این رقم هیبرید F1 و زودرس بوده که تولید گیاهانی به ارتفاع متوسط و میوه­ های کشیده و سه­ گوش، شیرین و خوش­ طعم می کند­. میوه­ ها به رنگ سبز بوده که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند. مقاوم به سویه ­های 1، 2 و 3 بیماری ویروسی PVY می ­باشد.

PE9019 F1
PE9019 F1
press to zoom
Prinos
Prinos
press to zoom

TS271

​Prinos

رقم هیبرید F1 با میوه ­های مخروطی شکل به طول حدود 15 سانتی متر می ­باشد. علاوه بر  Prinos با نام Pistone نیز شناخته می­ شود.  دارای گوشت میوه ضخیم و ترد می ­باشد.

Pizzullo
Pizzullo
press to zoom

TS295

​Pizzulo

این رقم تولید گیاهان قوی با ارتفاع متوسط می­ کند که دارای سطح برگ بالایی بوده و از عملکرد بالایی برخوردار هستند. میوه­ های این رقم مخروطی شکل به طول 13-12 سانتی ­متر و وزن 100 گرم به رنگ قرمز براق هستند. میوه ها دارای گوشت ترد و متراکم می ­باشند.

TS292PE

Friariello Torrese

رقمی است محلی بین ارقام TS283 Friariello Sel. Nocera و TS282 Puparulillo که گیاهانی با ارتفاع متوسط تولید می­ کند. میوه­ ها نسبتا کوچک، منشوری شکل با یک یا دو حفره ­ی بذری می­ باشند. میوه­ ها سبز رنگ بوده که همزمان با رسیدن به رنگ قرمز تغییر می کنند. میوه­ ها دارای پوست نازک و ترد با عطر بالایی هستند.

FRIARIELLO Torrese
FRIARIELLO Torrese
press to zoom
Puparulillo
Puparulillo
press to zoom

TS282

​Puparulillo

این رقم تولید میوه ­های دراز و نازک می­ کند و در بازارهای ناپولی ایتالیا بیشترین مصرف را دارد..  

Friariello sel. Nocera
Friariello sel. Nocera
press to zoom

TS283

​Friariello sel. Nocera

رقمی است بسیار زودرس با میوه ­های سبز رنگ که همزمان با رسیدن، رنگ میوه به قرمز تغییر می ­کند. میوه­ ها در قسمت انتهایی پهن هستند. مناسب برای سرخ کردن و ترشی هستند.

Rogianiello
Rogianiello
press to zoom

TS297

​Rogianiello®

رقمی جدید با پتانسیل بالای تولید بوده که گیاهان قوی و افراشته تولید می­ کند. میوه ­های این رقم به رنگ قرمز براق به طول 22-20 و قطر 4 سانتی­ متر هستند و مناسب جهت خشک کردن و استفاده به عنوان پاپریکا می ­باشند.

Capammonte F1
Capammonte F1
press to zoom

TS264

Capammonte F1

این رقم هیبرید F1 بوده و گیاهانی قوی با عملکرد بالای محصول تولید می ­کند. میوه­ های این رقم، قرمز براق به طول 18  و قطر 2.5  سانتی­ متر می­ باشد.

TS274

Topepo Rosso

رقمی سلکسیون شده و بسیار زودرس بوده که تولید گیاهان نیمه قوی و پررشد با سطح برگ بالا می­ کند. میوه ­ها یکنواخت، گرد و پهن و دارای شیارهای عمیق بوده و دارای پوست نرم و گوشت سبز رنگ که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند، می­ باشند. گوشت میوه ضخیم و شیرین بوده و میوه­ ها قرمز و سبز هستند و جهت تازه خوری و فرآوری کردن مناسبمی باشند.

Topepo Rosso
Topepo Rosso
press to zoom
Topepo Giallo
Topepo Giallo
press to zoom

TS276

​Topepo Giallo

این رقم مشابه رقم TS274 Topepo Rosso بوده با این تفاوت که رنگ میوه ­ها در این رقم زردرنگ می ­باشد.

Chiokiera F1
Chiokiera F1
press to zoom

TS269

Chiokiera® F1

این رقم هیبرید F1 و زودرس بوده و گیاهانی نیمه قوی و افراشته با برگ ­های ضخیم به رنگ سبز تیره تولید میکند. میوه­ ها یکنواخت ، گرد و پهن  و دارای سطح خارجی صاف می­ باشند و به رنگ سبز تیره بوده که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند. مطلوبیت آن به خاطر عملکرد بالا و تولید میوه­ های یکنواخت آن است.