top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

فلفل تند زینتی (گلدانی)  Capsicum frutescens

TS298

​Piccante a Mazzetti (lungo)

این رقم تولید گیاهان قوی، فشرده و با عملکرد بالا (تولید میوه ­های زیاد در هر شاخه به صورت خوشه ای) می­ کند. میوه­ های مخروطی و تند به رنگ قرمز و طول 4-3 دارا می­ باشد. به ­خاطر زیبایی بوته، به صورت زینتی در باغچه و گلدان کشت می­ گردد.

TS287

​A Forma di Dattero

این رقم تولید گیاهان قوی، فشرده و کوتاه با عملکرد بالا (تولید میوه­ های زیاد در هر شاخه به صورت خوشه ­ای) می­ کند. میوه ­های مخروطی و تند به رنگ قرمز و طول 4 سانتی­ متر که رو به بالا رشد می­ کنند، دارا می­ باشد.

TS281

​Praire Fire

این رقم تولید گیاهان زینتی و کوتاه کرده که مناسب یرای کشت در گلدان و باغچه می ­باشند. طول دوره ماندگاری میوه روی بوته بسیار طولانی است به­ طوری­ که گیاه در تابستان میوه داده و تا زمستان میوه ­ها روی بوته باقی می ­مانند. دارای عملکرد بالایی بوده و تولید میوه­ هایی به طول 2.5 سانتی­ متر که رشد رو به بالا داشته و به رنگ­ های مختلف از قبیل زرد، پرتقالی و قرمز وجود دارند، می­ کند.

TS290

​Fiesta e/o Arcobaleno

این رقم تولید گیاهان زینتی و بلند با شاخه های زیادی کرده که مناسب یرای کشت در گلدان و باغچه می ­باشد. تولید میوه های رنگارنگ به طول 2.5 سانتی متر می کند.

TS299

Ciliegia Piccante a Mazzetti

این رقم تولید گیاهان زینتی و کوتاه کرده که مناسب یرای کشت در باغچه و گلدان می ­باشد. میوه ­ها گرد و گیلاسی بوده و رشد رو به بالا دارند و در انتهای بوته به صورت فشرده قرار می­ گیرند.

bottom of page