بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

فلفل تند  Capsicum annuum

TS285

Altino F1

این رقم تولید گیاهانی با عملکرد بالا (2- 1.5 کیلوگرم) و قوی کرده و میوه ­های آن کشیده و دراز به قطر 2.5  و طول 14 سانتی متر بوده و دارای گوشت ضخیم به رنگ قرمز می ­باشند.

Altino F1
Altino F1
press to zoom

TS292

​Spadella F1

این رقم تولید گیاهانی با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری کرده و میوه ­های آن کشیده، قلمی و دراز به رنگ قرمز می ­باشند.

Spadella F1
Spadella F1
press to zoom
De Cayenne (giallo)
De Cayenne (giallo)

press to zoom
De Cayenne (giallo)
De Cayenne (giallo)

press to zoom
De Cayenne (giallo)
De Cayenne (giallo)

press to zoom
1/2

TS266

Piccante Giallo   

این رقم مشابه رقم  TS284 Piccante di Cayennaبوده با این تفاوت که میوه ­ها به رنگ زرد می ­باشند.

Piccante di Cayenna
Piccante di Cayenna
press to zoom

TS284

​Piccante di Cayenna

این رقم گیاهان نیمه قوی با سطح برگ بالا که سازگاری بالایی با شرایط مختلف آب و هوایی دارند، تولید می­کند. میوه­ های کشیده و باریک به طول 12-10 سانتی ­متر به رنگ سبز که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می ­دهند، تولید می ­کند.

Trottolino Amoroso
Trottolino Amoroso
press to zoom

TS286

​Trottolino Amoroso

این رقم تولید گیاهانی به ارتفاع 65-60 سانتی متر با سطح برگ بالا و میوه ­های مخروطی قرمز رنگ به طول 7-6 سانتی ­متر می ­کند.

TS288

​Ciliegia Piccante

این رقم تولید میوه­ های بسیار کوچک و گیلاسی به رنگ قرمز که دارای دمگل بزرگ و ضخیمی می ­باشند، می­ کند.

Ciliegia Piccante
Ciliegia Piccante
press to zoom
Scotch Bonnet
Scotch Bonnet

press to zoom
Scotch Bonnet
Scotch Bonnet

press to zoom
Scotch Bonnet
Scotch Bonnet

press to zoom
1/2

TS277

​Scotch Bonnet

این رقم جزء فلفل ­های بسیار تند (very hot) بوده و عملکرد بالایی دارد. مناسب جهت کشت در مناطق گرم بوده و در مناطق گرم و مرطوب رشد خوبی دارد. گیاهان تا ارتفاع 80-60 رشد کرده و دارای برگ ­های سبز روشن هستند. برداشت بعد از 90 روز از کشت آغاز شده و به مدت 4-3 ماه ادامه دارد. میوه ­های آن به رنگ قرمز به طول 5 و قطر 4 سانتی ­متر می­ باشند.