top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

فلفل تند  Capsicum annuum

TS285

Altino F1

این رقم تولید گیاهانی با عملکرد بالا (2- 1.5 کیلوگرم) و قوی کرده و میوه ­های آن کشیده و دراز به قطر 2.5  و طول 14 سانتی متر بوده و دارای گوشت ضخیم به رنگ قرمز می ­باشند.

TS292

​Spadella F1

این رقم تولید گیاهانی با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری کرده و میوه ­های آن کشیده، قلمی و دراز به رنگ قرمز می ­باشند.

TS266

Piccante Giallo   

این رقم مشابه رقم  TS284 Piccante di Cayennaبوده با این تفاوت که میوه ­ها به رنگ زرد می ­باشند.

TS284

​Piccante di Cayenna

این رقم گیاهان نیمه قوی با سطح برگ بالا که سازگاری بالایی با شرایط مختلف آب و هوایی دارند، تولید می­کند. میوه­ های کشیده و باریک به طول 12-10 سانتی ­متر به رنگ سبز که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می ­دهند، تولید می ­کند.

TS286

​Trottolino Amoroso

این رقم تولید گیاهانی به ارتفاع 65-60 سانتی متر با سطح برگ بالا و میوه ­های مخروطی قرمز رنگ به طول 7-6 سانتی ­متر می ­کند.

TS288

​Ciliegia Piccante

این رقم تولید میوه­ های بسیار کوچک و گیلاسی به رنگ قرمز که دارای دمگل بزرگ و ضخیمی می ­باشند، می­ کند.

TS277

​Scotch Bonnet

این رقم جزء فلفل ­های بسیار تند (very hot) بوده و عملکرد بالایی دارد. مناسب جهت کشت در مناطق گرم بوده و در مناطق گرم و مرطوب رشد خوبی دارد. گیاهان تا ارتفاع 80-60 رشد کرده و دارای برگ ­های سبز روشن هستند. برداشت بعد از 90 روز از کشت آغاز شده و به مدت 4-3 ماه ادامه دارد. میوه ­های آن به رنگ قرمز به طول 5 و قطر 4 سانتی ­متر می­ باشند.

bottom of page