top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

گوجه فرنگی با عادت رشد محدود    Lycopersicon esculentum 

TS339

Fiaschetto (Pomino) F1  New

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود، متوسط­زودرس و با عملکرد بالا بوده و میوه ­های تخم­ مرغی کوچک و خوشه ­ای به وزن 35 گرم و به رنگ قرمز براق تولید می­ کند. مناسب جهت کشت در فضای آزاد است.

TS334

PO334 (Corleonese)    

(in corso d'iscrizione) New

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود و متوسط­رس بوده و میوه ­های گرد و پهن که دارای شیارهایی روی سطح میوه هستند به وزن 120-100 گرم به رنگ قرمز و طعم عالی تولید می­ کند. مناسب جهت کشت در فضای آزاد می ­باشد.

TS333

Red bullet F1
(in corso d'iscrizione) New

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود، متوسط­زودرس و با عملکرد بالا بوده و میوه ­های گرد و خوشه­ ای به وزن 30 گرم و به رنگ قرمز تولید می ­کند. مناسب جهت کشت در فضای آزاد می ­باشد.

TS327

Tombolino F1  jointless

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود و زودرس بوده و گیاهان قوی با سطح برگ بالا و میوه­ های گیلاسی (cherry) و خوشه­ ای به وزن 25-20 گرم به رنگ قرمز تولید می­ کند. جهت مصرف به صورت تازه خوری و فرآوری شده مناسب است. مقاوم به بیماری­ های قارچی فوزاریوم و ورتیسیلیوم و بیماری­ ویروس موزائیک گوجه­ فرنگی می­باشد. به ترک خوردن مقاوم بوده و قابلیت حمل و نقل انبارداری بالایی دارا است.

TS315

Savana F1  

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود، زود­رس و با عملکرد بالا بوده و گیاهانی فشرده با سطح برگ بالا و میوه ­های نسبتا کشیده و سیلندری به ابعاد 4×8 سانتی­متر و وزن 80-70 گرم و به رنگ قرمز براق تولید می­ کند. میوه­ ها دارای طعم خوبی بوده و جهت بازار تازه­ خوری مناسب است. مقاوم به بیماری­ های  فوزاریوم و ورتیسیلیوم می ­باشد.

TS302

​S. Marzano Nano

این رقم، دارای عادت رشد ­محدود، متوسط­ زودرس (برداشت پس از 80 تا 90 روز) و با عملکرد بالا بوده و گیاهان قوی با پوشش سطح برگ بالا و میوه­ های یکنواخت و سیلندری شکل و کشیده به وزن 70 گرم و به رنگ قرمز تولید می­ کند.

TS331

Golden Moon F1    New

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود، بسیار زودرس و با عملکرد بالا بوده و میوه ­های تخم­ مرغی کوچک به طول 3 سانتی ­متر و وزن 15 گرم و به رنگ زرد تولید می ­کند. برداشت پس از 60 روز از نشاکاری صورت می­ گیرد. میوه­ ها قابلیت حمل و نقل و انبارمانی بالایی دارند. مقاوم به بیماری ­های فوزاریوم، ورتیسیلیوم و نماتد می­ باشد. 

TS301

Mark Oro F1   New

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود، متوسط زودرس با عملکرد بالا و Jointless type بوده و میوه ­های بلوکی به وزن 100 گرم و به رنگ قرمز تولید می­ کند. میوه ­ها دارای گوشت ضخیم با ویسکوزیته بالا، مقاوم به رسیدن بیش از حد و با درجه بریکس بالا هستند. جهت مصرف به صورت تازه­ خوری و فرآوری شده مناسب است. مقاوم به بیماری ­های قارچی فوزاریوم و ورتیسیلیوم و بیماری­ نماتد می ­باشد.

TS328

​Rio Grande

این رقم، دارای عادت رشد ­محدود و زود­رس بوده و گیاهانی فشرده با سایز متوسط و سطح برگ بالا و میوه­های بلوکی به اندازه متوسط تولید می­ کند. این رقم سازش پذیری مناسبی با شرایط آب و هوایی مختلف دارد. مناسب برای برداشت مکانیکی است که در این صورت باید از کود ازته کمتری استفاده شود. دارای مقاومت عالی به بیماری­ های فوزاریوم و ورتیسیلیوم ­
می ­باشد.

TS325

Rando F1

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد ­محدود، متوسط­رس و با عملکرد بالا بوده و گیاهانی با سطح برگ بالا و مقاوم به بیماری­ های مختلف و میوه ­های گرد به وزن 80-70 گرم و به رنگ قرمز تولید می ­کند. میوه ­ها دارای گوشت ضخیم، ویسکوزیته بالا، تعداد بذر کم و درجه بریکس بالا هستند.

TS324

Ponderosa

این رقم دارای عادت رشد ­محدود و دیررس بوده و میوه­های گرد با گوشت فشرده به وزن 40-25 گرم و قطر 4 سانتی ­متر به رنگ زرد و پرتقالی تولید می­ کند.

TS314

PO314 (Torremaggiore)
in corso di iscrizione

این رقم دارای عادت رشد ­محدود و متوسط رس بوده و میوه ­های گرد به وزن 35-30 گرم به رنگ قرمز تولید می­کند. متحمل به خشکی می ­باشد. دارای طعم خوبی بوده و به صورت تازه خوری و فرآوری شده مصرف می ­گردد.

TS340

​Cerise Sel. Guardiola

این رقم، دارای عادت رشد ­محدود و با عملکرد بالا بوده و گیاهان قوی، مقاوم به بیماری و خشکی و میوه ­های زیتونی شکل به وزن 30-25  گرم و به رنگ قرمز تولید می­ کند. برداشت آن ها به آسانی انجام می گیرد و مناسب جهت برداشت مکانیکی بوده و در صنعت کنسروسازی استفاده می گردند.

bottom of page