top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

گوجه فرنگی با عادت رشد نامحدود (گلخانه ای)   Lycopersicon esculentum 

TS316

Marmande  New

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود و بسیار زودرس بوده و جهت مصرف به صورت تازه ­خوری مناسب است. میوه­های گرد و پهن و دارای شیارهای عمیق در پوست میوه به وزن حدود 200 گرم با طعم مناسب تولید می­ کند. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS320

PO9135 F1  New  

(in corso d'iscrizione)

این رقم، هیبرید F1 و متوسط­ رس بوده و دارای عادت رشد نامحدود است. این رقم میوه­ های کوچک و کشیده که روی  گل آذین در دو ردیف پشت سر هم قرار می­ گیرند (mini San Marzano shape)، تولید می­ کند. مناسب جهت کشت در گلخانه است و مقاوم به بیماری­ قارچی فوزاریوم، بیماری­های ویروس موزائیک گوجه­ فرنگی و ویروس پژمردگی لکه­ ای گوجه­ فرنگی و نماتد می ­باشد. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS321

Vesuvio Giallo  New

(in corso d'iscrizione)

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود و متوسط زودرس بوده و میوه­ های تخم­ مرغی و خوشه­ ای به وزن حدود 30-25 گرم به رنگ زرد تولید می­ کند. مناسب جهت کشت در فضای آزاد است که بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS306

TS306 F1 (ex Etrusco)
in corso di iscrizione  

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد نامحدود با عملکرد بالا و زودرس بوده و میوه ­های گرد و خوشه­ ای به وزن حدود 80- 50 گرم با طعم عالی تولید می ­کند. مقاوم به بیماری­ های قارچی فوزاریوم، ورتیسیلیوم و بیماری ویروس موزائیک گوجه­ فرنگی می­ باشد. به ترک خوردگی مقاوم بوده و از قدرت حمل و نقل بالایی برخوردار است. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS309

Pendolino F1
این رقم، هیبرید F1 و دارای عادت رشد نامحدود بوده و گیاهان نیمه قوی با سطح برگ بالا و میان­گره­ های کوتاه و میوه­ های تخم­ مرغی کوچک و خوشه ­ای به وزن حدود 30-20 گرم با طعم عالی تولید می ­کند. مقاوم به بیماری­ قارچی فوزاریوم و ورتیسیلیوم و بیماری ویروس موزائیک گوجه ­فرنگی می ­باشد. به ترک خوردگی مقاوم بوده و از قدرت حمل و نقل بالایی برخوردار است. مناسب جهت مصرف به صورت تازه ­خوری و فرآوری است. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS307

Monteforte F1   

این رقم، هیبرید F1 و دارای عادت رشد نامحدود بوده و گیاهان نیمه قوی با سطح برگ بالا و میان­گره ­های کوتاه و میوه­ های گرد و خوشه ­ای به وزن حدود 140- 120 گرم به رنگ قرمز براق و طعم بی­ نظیر تولید می­ کند. این رقم تعداد گل بالایی تولید کرده و درصد تشکیل میوه­ و درنتیجه عملکرد آن بالا است. مقاوم به بیماری­های قارچی فوزاریوم، ورتیسیلیوم، کلادوسپوریوم،  بیماری ویروس موزائیک گوجه­ فرنگی و نماتد می ­باشد. به ترک خوردگی مقاوم بوده و از قدرت حمل و نقل بالایی برخوردار است. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

 

TS308

Bengala F1

این رقم، هیبرید F1 و دارای عادت رشد نامحدود و طول دوره رشد متوسط بوده و گیاهانی با سطح برگ بالا و میوه­ های یکنواخت، کشیده و سیلندری به وزن حدود 110 گرم به رنگ قرمز تولید می­ کند. میوه­ ها دارای درجه بریکس 5.5 می­ باشند. مقاوم به عارضه پوسیدگی انتهایی میوه است. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS300

​San Marzano 2

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود بوده و گیاهانی با سطح برگ بالا و میوه ­های یکنواخت، کشیده و سیلندری به وزن حدود 90-80 گرم به رنگ قرمز براق تولید می­ کند. مناسب برای بازار تازه­ خوری و فرآوری می­ باشد. مقاوم به بیماری فوزاریوم و ورتیسیلیوم می ­باشد. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS319

Sorent

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود بوده و میوه ­های گرد و بزرگ به رنگ صورتی با طعم عالی و معمولا بدون بذر و گوشت غیر آبکی تولید می ­کند. جهت مصرف تازه­خوری مناسب است. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS318

​Cuor di Bue

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود و متوسط دیررس بوده و میوه­ های قلبی­ شکل به رنگ قرمز و معمولا بدون بذر تولید می ­کند. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS304

​Cuor di Albenga

رقمی گزینش شده، دارای عادت رشد نامحدود و زودرس بوده و میوه­ های یکنواخت به وزن 300-250 گرم، قلبی­شکل و شیاردار به رنگ قرمز و معمولا بدون بذر با طعم عالی تولید می­ کند. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS313

Belfagor F1

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد نامحدود و زودرس بوده و میوه ­های یکنواخت، گرد و محکم به وزن حدود 180- 160 گرم به رنگ قرمز براق تولید می­ کند. ویژگی ­های اصلی این رقم، رنگ و طعم عالی و استحکام بالای میوه ­ها که آن را برای جابه­ جایی مناسب می ­کند، می ­باشد. مقاوم به بیماری فوزاریوم، ورتیسیلیوم و ویروس موزائیک گوجه­ فرنگی می­ باشد. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS312

​Marglobe

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود و زودرس (برداشت پس از 80 تا 85 روز) بوده و میوه ­های بزرگ و گرد به وزن حدود 200-80 گرم به رنگ قرمز تولید می­ کند. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS323

Chicco Rosso F1

این رقم، هیبرید F1، دارای عادت رشد نامحدود و زودرس بوده و میوه­ های گرد به وزن حدود 35 گرم تولید می ­کند. این رقم دارای طعم بی­ نظیری می­ باشد. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS322

​Principe Borghese

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود و متوسط­ رس بوده و گیاهان قوی با سطح برگ بالا و میوه ­های گرد که در انتهای میوه دارای دنباله هستند، یکنواخت به وزن حدود 25 گرم به رنگ قرمز تولید می­ کند. این رقم به اکثر بیماری­های رایج و خشکی مقاوم است. جهت مصرف به صورت تازه خوری و کنسرو کردن کل میوه مناسب است. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

TS326

​Crovarese ®

این رقم، دارای عادت رشد نامحدود بوده و گیاهان قوی با سطح برگ بالا و میوه­ های گرد و تقریبا کشیده و خوشه­ای به وزن حدود 20 گرم به رنگ قرمز و پوست صاف و نازک با طعم منحصر به فرد تولید می­ کند. این رقم به اکثر بیماری­های رایج  و خشکی مقاوم است. جهت مصرف به صورت تازه خوری و کنسرو کردن کل میوه مناسب است. مزیت آن به خاطر دارابودن پوست نازک آن است. در صورت کشت در فضای آزاد بهتر است از قیم استفاده گردد.

bottom of page