top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

تحقیق و توسعه (R & D)

مرکز تحقیق و توسعه

هم اکنون گروهی از محققان جوان در این مرکز پیوسته در حال گزینش، تولید و بهبود ارقام مطلوب می باشند. این مرکز با دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی ملی و بین ­المللی جهت پیش­برد اهداف خود نیز همواره در حال همکاری می ­باشد که از جمله آن ها می توان دانشگاه ناپل و مراکز تحقیقات کشاورزی اشاره کرد.

این مرکز دارای مساحتی حدود 15000 مترمربع می­ باشد که مشتمل بر آزمایشگاه مدرن و مجهز به مساحت 3000 مترمربع و چندین گلخانه است. این مرکز در ابتدا جهت تربیت نیروهای متخصص در زمینه بهبود ژنتیکی ارقام در سال 2007 اقدام به حمایت و ایجاد دوره های آموزشی برای محققین و تکنسین های شرکت نمود و کارهای اصلاحی را با استفاده از ژرم ­پلاسم و بانک بذر جمع آوری شده توسط شرکت آغاز کرد،

bottom of page