top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

منداب (شابانک)  Diplotaxis tenuifolia

TS360

​Selvatica Seledor

رقمی گزینش شده با برگ ­های دارای بریدگی­ های عمیق و عطر زیاد بوده و همچنین گیاهانی با عملکرد و درصد ماده خشک  بالا تولید می ­کند.  

TS362

​Selvatica Olivetta

گیاهی علفی بوده که به صورت وحشی می­ روید. ارتفاع آن کوتاه و دارای بافت نازک بوده و دارای برگ ­های نرم به رنگ سبز و معطر می ­باشد. زمان کشت آن از فروردین تا مهر است و جهت برداشت در زمستان باید از سرما محافظت شود.

bottom of page