بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کرفس  Apium graveolens

TS364

​D'Elne

گیاهانی به ارتفاع متوسط و افراشته تولید کرده که دمبرگ­ ها به صورت فشرده در کنار هم رشد می­ کنند. رنگ برگ­ ها سبز روشن و دمبرگ­ ها گرد و بسیار ترد هستند. جهت برداشت در زمستان باید از سرما محافظت شود. کشت به صورت مستقیم یا نشاکاری امکان پذیر است که زمان مناسب انتقال نشاء وقتی است که گیاهان به ارتفاع 20-15 سانتی­ متر رسیدهاند. فاصله مناسب جهت کشت 50×25 سانتی متر است. برای رشد بهتر بعد از نشاکاری، بهتر است ریشه­ ها و برگ ها قبل از انتقال هرس شوند.  

Show More

TS366

Verde da Taglio
sel. Napoletano

رقمی ایتالیایی که تولید گیاهان قوی و مقاوم با عطر فراوان می ­کند. مقاومت بالایی به سرما داشته و بعد از برداشت مجددا سریعا رشد می­ کند.

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini