بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کدو خورشتی یا مسمایی Cucurbita pepo

TS391

TS9005 Raila F1
(in corso d'iscrizione)
NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط دیررس و با عملکرد بسیار بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز، میانگره ­های کوتاه و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز تیره و دارای نقطه­ های سبز روشن­ تولید می­ کند. مقاوم به بیماری ­های ZYMV، Px و  Gc می­ باشد. 

TS387

TS9048 Pascalina F1 
(in corso d'iscrizione)
NEW

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز و دارای لکه ­های سبز روشن­ تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV  می ­باشد.  

TS388

9134 Mimì F1 
(in corso d'iscrizione)    

NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط زودرس و با عملکرد بالا بوده و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز روشن تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV  و Px می ­باشد. 

TS390

ZN390 F1 White

(in corso d'iscrizione)

NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. میوه­ های استوانه ­ای به رنگ سبز روشن تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV  و Px می ­باشد. 

TS399

ZN397 F1 

(in corso d'iscrizione)

NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط دیررس و با عملکرد بالا بوده و میوه­ های استوانه ­ای به رنگ سبز تیره تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV ، Gc و Px می ­باشد. 

TS382

​San Pasquale

رقمی گزینش شده، بسیار زودرس و با عملکرد بالا است. گیاهانی بوته ای با میانگره ­های کوتاه، برگ ­های پهن  با لوب­ های بزرگ و میوه ­های استوانه­ ای به رنگ سبز تیره و دارای نوارها و لکه­ های به رنگ سبز روشن تولید می­ کند. هر گیاه تقریبا 30 میوه تولید کرده که یکنواخت می ­باشند.

Show More

TS396

969 Clarita Type F1      

این رقم،  زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. میوه ­های استوانه ­ای به رنگ سبز و دارای لکه های روشن تر تولید می کند.

TS389

​Bianco di Sicilia

رقمی زودرس با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی بوته ای با میانگره ­های کوتاه و میوه ­های استوانه ­ای به رنگ سبز روشن و دارای لکه­ های سفید تولید می­ کند.

TS386

​Alberello sel. Valery

این رقم رونده بوده و مناسب برای تولید گل­های نر جهت استفاده در پخت و پز می­ باشد. تعداد زیادی گل­ نر و میوه کمی تولید می­ کند. میوه ­ها سیلندری و به رنگ سبز روشن می­ باشند.

TS396

DPS 64760 F1

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز، میانگره ­های کوتاه و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به طول 25-20 سانتی ­متر و رنگ زرد طلایی تولید می­ کند. پوست میوه نازک و گوشت آن ضخیم بوده و طعم ویژه ­ای دارد. معمولا پس از 55 روز بعد از کشت  برداشت میوه­ ها آغاز می­ گردد.

Show More
Show More

TS397

​President F1

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز و میانگره ­های کوتاه، برگ­ های پهن با 5 لوب­ و میوه­ های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز که مقاومت بالایی نسبت به حمل و نقل دارند، تولید می ­کند.

Show More

TS398

​Diamant F1

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز، میانگره­ های کوتاه، برگ ­های پهن با 5 لوب­ و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز تیره تولید می ­کند.

​Topseed s.r.l.

Via Ingegno  - Zona PIP Lotto 15

84087 Sarno (SA) - Italy​

P.IVA 04061520658

Informazioni

Tel. +39 081 943218

info@topseed.biz

webmaster

© 2020 by Topseed s.r.l. - Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini