بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کدو خورشتی یا مسمایی Cucurbita pepo

TS9005 F1
TS9005 F1

TS9005 F1
TS9005 F1

1/1

TS391

TS9005 Raila F1
(in corso d'iscrizione)
NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط دیررس و با عملکرد بسیار بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز، میانگره ­های کوتاه و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز تیره و دارای نقطه­ های سبز روشن­ تولید می­ کند. مقاوم به بیماری ­های ZYMV، Px و  Gc می­ باشد. 

TS9048 F1
TS9048 F1

TS9048 F1
TS9048 F1

1/1

TS387

TS9048 Pascalina F1 
(in corso d'iscrizione)
NEW

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز و دارای لکه ­های سبز روشن­ تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV  می ­باشد.  

Bianco 9123 F1
Bianco 9123 F1

Bianco 9123 F1
Bianco 9123 F1

1/1

TS388

9134 Mimì F1 
(in corso d'iscrizione)    

NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط زودرس و با عملکرد بالا بوده و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز روشن تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV  و Px می ­باشد. 

ZN390 F1
ZN390 F1

ZN390 F1
ZN390 F1

1/1

TS390

ZN390 F1 White

(in corso d'iscrizione)

NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. میوه­ های استوانه ­ای به رنگ سبز روشن تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV  و Px می ­باشد. 

ZN397 F1
ZN397 F1

ZN397 F1
ZN397 F1

1/1

TS399

ZN397 F1 

(in corso d'iscrizione)

NEW

این رقم، هیبرید F1، متوسط دیررس و با عملکرد بالا بوده و میوه­ های استوانه ­ای به رنگ سبز تیره تولید می­ کند. مقاوم به بیماری­ ZYMV ، Gc و Px می ­باشد. 

TS382

​San Pasquale

رقمی گزینش شده، بسیار زودرس و با عملکرد بالا است. گیاهانی بوته ای با میانگره ­های کوتاه، برگ ­های پهن  با لوب­ های بزرگ و میوه ­های استوانه­ ای به رنگ سبز تیره و دارای نوارها و لکه­ های به رنگ سبز روشن تولید می­ کند. هر گیاه تقریبا 30 میوه تولید کرده که یکنواخت می ­باشند.

San Pasquale
San Pasquale

TS396

969 Clarita Type F1      

این رقم،  زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. میوه ­های استوانه ­ای به رنگ سبز و دارای لکه های روشن تر تولید می کند.

969 Clarita Type F1
969 Clarita Type F1

TS389

​Bianco di Sicilia

رقمی زودرس با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی بوته ای با میانگره ­های کوتاه و میوه ­های استوانه ­ای به رنگ سبز روشن و دارای لکه­ های سفید تولید می­ کند.

Bianco di Sicilia
Bianco di Sicilia
Valery
Valery

Valery
Valery

Valery
Valery

1/2

TS386

​Alberello sel. Valery

این رقم رونده بوده و مناسب برای تولید گل­های نر جهت استفاده در پخت و پز می­ باشد. تعداد زیادی گل­ نر و میوه کمی تولید می­ کند. میوه ­ها سیلندری و به رنگ سبز روشن می­ باشند.

TS396

DPS 64760 F1

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز، میانگره ­های کوتاه و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به طول 25-20 سانتی ­متر و رنگ زرد طلایی تولید می­ کند. پوست میوه نازک و گوشت آن ضخیم بوده و طعم ویژه ­ای دارد. معمولا پس از 55 روز بعد از کشت  برداشت میوه­ ها آغاز می­ گردد.

DPS 64760 F1
DPS 64760 F1
President F1
President F1

TS397

​President F1

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز و میانگره ­های کوتاه، برگ­ های پهن با 5 لوب­ و میوه­ های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز که مقاومت بالایی نسبت به حمل و نقل دارند، تولید می ­کند.

Diamant F1
Diamant F1

TS398

​Diamant F1

این رقم، هیبرید F1، زودرس و با عملکرد بالا می ­باشد. گیاهانی قوی با تاج باز، میانگره­ های کوتاه، برگ ­های پهن با 5 لوب­ و میوه ­های استوانه ­ای و کشیده به رنگ سبز تیره تولید می ­کند.